Cătălin CANCIUPhD. Cătălin CANCIU
geography teacher


Phone: +
40726 314 948

Email: catalincanciu@yahoo.co.uk,
catalincanciu@gmail.com


Adress:
Country School Inspectorate of Brăila 172, Al. I. Cuza Blvd, Brăila 810025

 

 

 

Research Interests


Applied fluvial geomorphology

 • Danube River (Brăila-Pătlăgeanca): dynamic channel in cross section, evaluating the suspended sediment load, suspended sediment load transport role in modifying the channel, human impact on the channel, bed morphology and dynamics, multiple correlations

 

Research projects


 • Achieving Scientific study “Restoring hydromorphology lentic system” Popa – Cucova – Jepşi”, Operational Programme for Fisheries, Measure 3.2 “Protection and development of aquatic fauna and flora”, Beneficiary: Administraţia Parcului Natural Balta Mică, in preparation of the application for funding, in collaboration with C. Brânduş and I. Cristea, 2012-2013

 

Participation at conferences


 • Together we can save our planet (poster) „Natural Disaster Youth Summit” – Bursa, Turcia, in collaboration with Liliana Canciu and Oana-Corina Morgan, 2010
 • Anthropogenic channel Crişan (Danube Delta). Morphological effects on deltaic area Crişan – Roşu – Sfântu Gheorghe (Canalul antropic Crişan (Delta Dunarii). Consecinţe morfologice asupra arealului deltaic Crişan – Roşu – Sfântu Gheorghe), Conferinţa Naţională „Resursele de apa din Romania”, Târgoviste, Romania, in collaboration with Costică Brânduş, Gheorghe Romanescu and Cristian Stoleriu, 2010
 • On the geomorphologic evolution of the Old Stambul channel – Chilia Secondary Delta (Asupra evoluţiei geomorfologice a albiei braţului Stambulul Vechi – Delta secundară a Chiliei), Simpozion Naţional de Geomorfologie, Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca – Arcalia, 24 – 26 aprilie 2009, in collaboration with C. Brânduş
 • Vegetation as a control factor of Danube channel – application on the area between Brăila and Pătlăgeanca (Vegetaţia ca factor de control al albiei Dunării – aplicaţie privind sectorul cuprins între Brăila şi Pătlăgeanca), Simpozionul Internaţional Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Ediţia a VII-a, 29-31 mai 2009, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • On the geomorphologic evolution of the Chilia Secondary Delta (Asupra evoluţiei geomorfologice a deltei secundare a Chiliei), Suceava, Simpozionul Internaţional Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Ediţia a VII-a, 29-31 mai 2009, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, in collaboration with C. Brânduş
 • The origin of suspended sediment load and the assessment of the silt flow in the Danube sector between Brăila and Pătlăgeanca (Provenienţa debitului solid în suspensie şi evaluarea fluxului de aluviuni în sectorul dunărean dintre Brăila şi Pătlăgeanca), Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2008
 • Changes occurring in the channel of the Danube river from Antiquity to the Present – the sector between Braila and Isaccea (Schimbări hidrografice survenite la nivelul albiei Dunării din Antichitate şi până în prezent – sectorul dintre Brăila şi Isaccea), Simpozionul Anual al Profesorilor de Geografie „Ştefan C. Hepites”, Ediţia a IV-a, Brăila, 2008
 • Some aspects of the morphology of the cross section of the Danube channel between Braila and Ceatal Izmail (Câteva aspecte privind morfologia secţiunii transversale a albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail), Seminarul Geografic „Dimitrie Cantemir”, ediţia a XXVIII-a, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, 2007
 • Recent cyclic variations in the average flow in the Romanian sector of Danube (Variaţii ciclice recente ale scurgerii medii in sectorul românesc al Dunării), Simpozionul „Parcul Natural Balta Mică a Brăilei – zonă umedă de importanţă internaţională”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila, 2007
 • Current trends in the Danube bed dynamics between Braila and Ceatal Izmail (Tendinţe actuale in dinamica patului albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail), Simpozionul „Insulele Brăilei – Biodiversitate şi modificări climatice” – Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Brăila, 2007
 • The evolution of the cross section of the Danube channel between Brăila and Ceatal Izmail (Evoluţia secţiunii transversale a albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail), Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2007
 • 2006 – An exceptional year for the Danube? (2006 – Un an excepţional pentru Dunăre?), Simpozionul Anual al Profesorilor de Geografie „Ştefan C. Hepites”, Ediţia a III-a, Brăila, 2007
 • Cyclical variations in the average flow in the Romanian sector of the Danube River (Variaţii ciclice ale scurgerii medii în sectorul românesc al Dunări)i, Simpozionul judeţean „Parcul Natural Balta Mică a Brăilei– zonă umedă de importanţă internaţională“, Brăila, 2007
 • Contributions on the relationship between the geographical environment and the oldest human communities of Brăila Plain (Contribuţii privind raportul dintre mediul geografic şi cele mai vechi comunităţi umane din Câmpia Brăilei), Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2005

 

Publications


 • CANCIU C. (2015) – The Danube in-between Brăila and Pătlăgeanca. A study of fluvial geomorphology, Ed. Academiei Române (in process of publication)
 • BRÂNDUŞ C., CANCIU C. (2011) – On the geomorphologic evolution of the Chilia Secondary Delta, Present Environment and Sustenable Development, Vol. 5, no. 2, 2011, ISSN 1843-5971
 • CANCIU C. (2009) – The origin of suspended sediment load and the assessment of the silt flow in the Danube sector between Brăila and Pătlăgeanca (Provenienţa debitului solid în suspensie şi evaluarea fluxului de aluviuni în sectorul dunărean dintre Brăila şi Pătlăgeanca), Comunicări de geografie, Vol. XIII, 2009, I S S N : 1453-5483
 • CANCIU C. (2008) – The evolution of the cross section of the Danube channel between Braila and Ceatal Izmail (Evoluţia secţiunii transversale a albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail), Comunicări de geografie, Vol. XII, 2008, I S S N: 1453-5483
 • CANCIU C. (2008) – Danube Valley between Brăila and Pătlăgeanca – Geomorphological Study (Valea Dunării între Brăila şi Pătlăgeanca – Studiu Geomorfologic), Ed. Heliade, Iaşi 2008, ISBN 978-973-88625-2-4 – abstract PhD thesis
 • CANCIU C. (2005) – Some aspects of Quaternary lake evolution of the Romanian Plain (Câteva aspecte privind evoluţia Lacului Cuaternar din Câmpia Română), Buletinul Ştiinţific, nr. XV, al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” – Iaşi, ed. Cugetarea, ISBN 973-716-032-1
 • CANCIU C. (2004) – Loess deposits in Brăila Plain (Consideraţii asupra loessurilor din Câmpia Brăilei), Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” – Suceava, secţiunea geografie, anul XII – 2004, ISSN 1583 – 1469