Floare GRECUDr. Florina GRECU
Profesor


Phone: +
40213104551
Email: 
grecu@geo.unibuc.ro,

florinagrecu@yahoo.com


Address:
Facultatea de Geografie, Universitatea Bucuresti

 

 

 

Research interest


DYNAMIC GEOMORPHOLOGY, FLUVIAL GEOMORPHOLOGY, APPLIED GEOMORPHOLOGY

 • grainage network evolution
 • studies on the river channels from the morphohidrographical basin systems, hydrogeomorphology
 • controlling factors of river channel changes – climatical, hydrological, tectonics, anthropogene
 • hazards and risks associated to riber channel changes
 • fluvial processes and forms
 • river channels from the Romanian Plains

Research projects


DIRECTOR

 • 2004- 2006 – Dinamica albiei unor râuri din Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură şi relaţia cu gestionarea durabilă a spaţiului,CNCSIS
 • 2008-2012- Sistemul hidrogeomorfologic în concepțiile geomorfometrică și a teoriilor morfologice moderne. Aplicații în diagnosticarea hazardelor și riscurilor în areale din Campia Română (PNII-IDEI-CNCSIS)
 • 2003- 2004 -PAI–Brâncuşi – Complémentarité entre les approches mécaniciennes et les approches géographiques en dynamique fluviale, MEC (CEMAGREF Lyon, Grenoble) (director Grecu F., Ramez Ph.)

CO-AUTOR

 • 2005-2008 – Studiu privind hidrologia lacului de acumulare Portile de Fier I si influenta acestuia asupra morfo-dinamicii versantului romanesc, in vederea gestionarii durabile a resurselor de apa si a peisajului, Tema 21 A, Cod CNCSIS 891 (director de proiect Liliana Zaharia).
 • 2011-2012 PAI–Brâncuşi(Universite Paris VII- Pôle…pour l’organisation et la diffusion de l’ information- GEOG,Paris et Université de Bucarest, Faculté de géographie) Risques associés aux systèmes hydrogéomorphologiques et aménagement du teritoire (director de proiect J.Beltrando si Liliana Zaharia)

Publications


CĂRȚI/LIVRES

 • GRECU FLORINA(1992),Bazinul Hârtibaciului. Elemente de morfohidrografie, Edit. Academiei, Bucureşti, 160 pagini.
 • GRECU FLORINA, Palmentola G. (2003), Geomorfologie dinamică, Edit.Tehnică, 392 p. ( 350 p.scrise de Grecu)
 • GRECU FLORINA (2008), Geomorfologie dinamică, Edit.CREDIS, Bucureşti, 232 p (format A4)
 • ZAHARIA L., GRECU F., IOANA-TOROIMAC G., CHIRILĂ G. (2011), Sediment Transport And River Channel Dynamics In Romania – Variability and Control Factors, in Sediment transport in aquatic environments ed. ANDREW J.MANNING, InTechweb.org, p.293- 316 (ISBN 978-953-307-586-0)
 • GRECU FLORINA, ed. (2012), Lucrări şi rapoarte de cercetare, Centrul de cercetare “Degradarea terenurilor şi dinamica geomorfologică”, vol.III, Workshop Hydrogeomorphological Systems, Orsova, 8-10 octombrie 2011,Edit.Universităţii din Bucureşti, 136 p.(lb.engleza si franceza)
 • Grecu F. (2012) The hydrogeomorphological system in the concepts of geomorphometry and of modern morphological theories. Applications to hazard and risk diagnosis in areas of the romanian plain (CNCSIS PROJET), Lucrari si rapoarte de cercetare, vol III, Edit.Universitatii din Bucuresti, ISBN 973-737-012-0.
 • GRECU FLORINA, ZAHARIA LILIANA, GHIȚĂ CRISTINA, COMANESCU LAURA, CÎRCIUMARU EMIL, ALBU MARIA (2012), Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română. Hazard – Vulnerabilitate – Risc, coord.GRECU F., Edit.Universității București, 300 p. (A4)

ARTICOLE / ARTICLES

 • GRECU FLORINA (1980), Modelul morfometrical lungimii reţelei de râuri din bazinul Hârtibaciu, SCGGG- Geogr,XXXVIII, nr.2,Bucureşti, p.261- 269, 5 fig .
 • GRECU FLORINA (1983), Le basin hydrographique du Hârtibaciu (Depression de Transylvanie) – Modeles morphometriques des pantes, RRGGG – Geogr.,t. XXVII, p.69- 74,1 fig.
 • GRECU FLORINA (1983), Probleme ale formării şi evoluţiei reţelei hidrografice din Bazinul Hârtibaciu, Anal Univ.Bucureşti – Geogr.,anul XXXII, p.87-92.
 • GRECU FLORINA (1985), Probleme ale formării şi evoluţiei reţelei hidrografice din Depresiunea Transilvaniei, Mem. Secţ. Şt.Acad.Română,t.VI, nr.2 / 1983, p. 145-159.
 • GRECU FLORINA (1985), Bazinul hidrografic al Hârtibaciului – relieful mediu ( diferenţele de nivel medii), Lucr.staţ.Stejarul, vol.8, P. Neamţ, p.109-114, 1 fig.
 • GRECU FLORINA(1991), Terasele Hârtibaciului, SCGGG- Geogr.,t.XXXVIII, p.33-39, 3 fig.
 • GRECU FLORINA (2004), Quantification of some elements of drainage basins in Romania, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, vol . 25, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Torino, p.29 – 36, 8 fig., 8 tabb.
 • Zavoianu I., GRECU FLORINA, HERIŞANU GH. MARIN CAMELIA (2004), Rolul rezistenţei rocilor în dimensionarea unor elemente morfometrice ale reţelei hidrografice din bazinul Slănic de Buzău , Anal Univ.”Spiru Haret”, nr.7, p.65-70.
 • GRECU FLORINA (2005), Raport de Cercetare, Dinamica albiei unor rauri din Carpatii si Subcarpatii de curbura si relatia cu gestionarea durabila a spatiului. Raport de Cercetare, Revista de Politica Științei și Scientometrie, Număr Special, ISSN 1582-1218, 14 p.
 • Grecu Florina, mathys NicolLe, Zavoianu I., Comanescu Laura (2005), Le réseau de drainage et la vulnérabilité à l’érosion en bassins-versants alpins (Draix – Alpes Françaises; Slanic – Carpates Roumaines), în vol., Geomophology in Regions of Environmental Contrasts, Abstracts Volume, Sixth International Conferance on Geomorphology, sept. 7- 11, 2005, Zaragoza (Spain).
 • GRECU F., COMANESCU L. (2006), The morphometric analysis of the gravels from the Slanic of Buzau bed – preliminary considerations, Revista de Geomorfologie, vol.8., p.45- 52. (rev.recunoscuta CNCSIS, B+)
 • GRECU F., .ZĂVOIANU I., Zaharia L., COMĂNESCU L. (2007), Analyse quantitative du réseau hydrographique du bassin versant du Slănic (Roumanie), Physio-Géo–Géographie Physique et Environnement, vol.I, nr.1, p 79 – 93, 10 fig., 5 tab.,
 • GRECU FLORINA (2008), Index of Morphohydrographic basin completion by perimetres and area.Case study in Romania, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 31(2008), 37 – 45, 9 fig., 12 tabele. (Revista ISI)
 • GRECU F., SACRIERU R., GHIȚĂ C., VĂCARU L. (2009), Geomorphological landmarks of the eastern Romanian Plain.Holocene evolution, Z.Geomorph.N.F.,53, Suppl.1, 99-110, 8 figures Berlin-Stuttgart (rev. ISI).
 • GRECU F., Comanescu L., Dobre R., Toroimac G., Ghita C., Carciumaru E., Sacrieru R.(2009), Morphohydrologic unbalance impact on archaeological sites. Romanian Plan cas study, in vol., Ol’ Man River, Geo-archeological aspects of rivers and river plains, Archaeological Reports Ghent University 5, Belgia, pp.449- 465, indexat in Boekbespreking, http://hdl.handle.net1854/LU-696243, ISBN 978-90-382-1404-7.
 • GRECU F., Ghiţă C., Carciumaru E., Vacaru L. (2009), Diagnostic des aléas detérmines climatiques dans les systèmes hydrogéomorphologiques de la Plaine Roumaine,in vol Extrêmes climatiques : genèse, modélisation et impacts, XXII Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, 1-5 sept. Cluj-Napoca, Geographia Tehnica, Numero special, p 229 – 234 (indexed by Scopus).
 • GRECU F. (2010), Aplicații ale metodei granulometrice, Comunicari de Geografie, Edit. Universitatatii din Bucuresti, p.9-12, 1fig. (rev.recunoscuta CNCSIS)
 • IOANA-TOROIMAC G., DOBRE R., GRECU F., ZAHARIA L. ( 2010), Evolution 2D de la bande active de la Haute Prahova (Roumanie) durant les 150 dernières années. Revue Géomorphologie : relief, processus, environnement, n°3, à paraître.
 • Impact factor 2008 ISI Thomson Reuters, USA : 0,452L’indexation dans les bases bibliographiques internationales telles que Science Citation Index Expanded et Journal Citation Reports (Science Edition) 
 • GRECU FLORINA, ZAHARIA LILIANA, GHITA CRISTINA, IOANA-TOROIMAC GABRIELA (2010), Épisodes hydro-pluviometriques extremes – et vulnerabilite hydro-géomorphologique dans la Plaine Roumaine: le cas de la rivière Vedea, XXIIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie – Risques et changement climatique, 1-4 sept. 2010, Edit. Scientifiques, L`Actes du Colloque Rennes, Franta, pp. 251-256, ISBN: 978-2-907696-16-8
 • GRECU FLORINA, GHITA CRISTINA, SACRIERU RAZVAN (2010), Relation between tectonics and meandering of river channeles in the Romanian Plain.Preliminary observation, Revista de geomorfologie, 12, p. 97 –104, 7 fig., 4 tabele ( EBSCO).
 • GRECU Florina, Liliana Zaharia, Cristina Ghita, Lavinia Vacaru (2010), The dynamic factors of hydrogeomorphic vulnerability in the central sector of the romanian plain, Metalurgia international, vol XV, 2010 Special Issue, no.9, pp. 139-148, ISSN 1582-2214( ISI Web of knowledge , regional,
 • http://isiwebofknowledge.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/contentexp/eu/ Journal Expansion European Union 2010).
 • GRECU F., GHITA C., ALBU M., CÎRCIUMARU E (2011) Geomorphometric analysis on the some riverbeds in the Romanian plain, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(30), pp.7055-7064, 2011,
 • Available online at http://www.academicjournals.org/IJPS DOI: 10.5897/IJPS11.913, ISSN 1992 – 1950 ©2011(Academic Journals, ISI, factor impact referinta domeniu 2,04
 • COMĂNESCU L., NEDELEA A., DOBRE R., GRECU F., OPREA R. (2012), Inventory and evaluation of geomorphosites in Viştea Valley (Făgăraș Mountains – Carpathians, Romania). In: C. Giusti (Ed.), Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage through iconography, inventory and promotion, Paris Sorbonne Université, Paris, pp. 81-86.
 • MOLIN P., FUBELLI G., NOCENTINI M., SPERINI S., IGNAT P., GRECU F., DRAMIS F. (2012), Interaction of mantle dynamics, crustal tectonics and surface processes in the topography of the Romanian Carpathians:
 • A geomorphological approach, and Planetary Change 90-91 (2012) 58 -72, doi:10.1016/j.gloplacha.2011.05.005,15 p.(Revista ISI, factor de influenta 2,49)
 • GRECU F., MOLIN P., DOBRE R., TOROIMAC G., FUBELLI G., DRAMIS F (2012), River channel dynamics in the contact area between the Romanian Plain and the Curvature Subcarpathians, in Morphoevolution of tectonically active belts, 16th Joint Geomorphological Meeting, edited by AIGeo, ARACNE ed., Roma, p.19-20, ISBN 978-88-548-4914-3