Cătălin CANCIUDr. Cătălin CANCIU
profesor preuniversitar


Telefon: +
40726 314 948

Email: catalincanciu@yahoo.co.uk,
catalincanciu@gmail.com


Adresa:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Bld. Al. I. Cuza, nr. 172, Brăila 810025

 

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfologie fluvială aplicată

 • fluviul Dunărea (Brăila-Pătlăgeanca): dinamica albiei în sectiune transversală, evaluarea fluxului de aluviuni, rolul transportului de sedimente în modificarea albiei, impactul antropic asupra albiei, morfologia şi dinamica patului albiei, morfologia şi dinamica patului albiei, corelaţii multiple.

 

Proiecte de cercetare (2005-2012)


 • Realizarea studiului ştiinţific pentru „Restaurarea hidromorfologică a sistemului lentic „Popa – Cucova – Jepşi”, Programul Operaţional pentru Pescuit, Măsura 3.2 „Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice”, Beneficiar: Administraţia Parcului Natural Balta Mică, în curs de pregătire a cererii de finanţare, în colaborare cu C. Brânduş şi I. Cristea

 

Participare la manifestări ştiinţifice


 • Together we can save our planet (poster) „Natural Disaster Youth Summit” – Bursa, Turcia, în colaborare cu Liliana Canciu si Oana-Corina Morgan, 2010
 • Canalul antropic Crişan (Delta Dunarii). Consecinţe morfologice asupra arealului deltaic Crişan – Roşu – Sfântu Gheorghe, Conferinţa Naţională „Resursele de apa din Romania”, Târgoviste, Romania, în colaborare cu Costică Brânduş, Gheorghe Romanescu şi Cristian Stoleriu, 2010
 • Asupra evoluţiei geomorfologice a albiei braţului Stambulul Vechi (Delta secundară a Chiliei), Simpozion Naţional de Geomorfologie, Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca – Arcalia, 24 – 26 aprilie 2009, în colaborare cu C. Brânduş
 • Vegetaţia ca factor de control al albiei Dunării – aplicaţie privind sectorul cuprins între Brăila şi Pătlăgeanca, Simpozionul Internaţional Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Ediţia a VII-a, 29-31 mai 2009, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Asupra evoluţiei geomorfologice a deltei secundare a Chiliei, Suceava, Simpozionul Internaţional Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Ediţia a VII-a, 29-31 mai 2009, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în colaborare cu C. Brânduş
 • Provenienţa debitului solid în suspensie şi evaluarea fluxului de aluviuni în sectorul dunărean dintre Brăila şi Pătlăgeanca, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2008
 • Schimbări hidrografice survenite la nivelul albiei Dunării din Antichitate şi până în prezent – sectorul dintre Brăila şi Isaccea, Simpozionul Anual al Profesorilor de Geografie „Ştefan C. Hepites”, Ediţia a IV-a, Brăila, 2008
 • Câteva aspecte privind morfologia secţiunii transversale a albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail, Seminarul Geografic „Dimitrie Cantemir”, ediţia a XXVIII-a, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, 2007
 • Variaţii ciclice recente ale scurgerii medii in sectorul românesc al Dunării, Simpozionul „Parcul Natural Balta Mică a Brăilei – zonă umedă de importanţă internaţională”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila, 2007
 • Tendinţe actuale in dinamica patului albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail, Simpozionul „Insulele Brăilei – Biodiversitate şi modificări climatice” – Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Brăila, 2007
 • Evoluţia secţiunii transversale a albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2007
 • 2006 – Un an excepţional pentru Dunăre?, Simpozionul Anual al Profesorilor de Geografie „Ştefan C. Hepites”, Ediţia a III-a, Brăila, 2007
 • Variaţii ciclice ale scurgerii medii în sectorul românesc al Dunării, Simpozionul judeţean „Parcul Natural Balta Mică a Brăilei – zonă umedă de importanţă internaţională“, Brăila, 2007
 • Contribuţii privind raportul dintre mediul geografic şi cele mai vechi comunităţi umane din Câmpia Brăilei, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2005

 

Publicaţii


 • CANCIU C. (2015) – Dunărea între Brăila şi Pătlăgeanca. Studiu de geomorfologie fluvială, Ed. Academiei Române (în curs de publicare)
 • BRÂNDUŞ C., CANCIU C. (2011) – On the geomorphologic evolution of the Chilia Secondary Delta, Present Environment and Sustenable Development, Vol. 5, no. 2, 2011, ISSN 1843-5971
 • CANCIU C. (2009) – Provenienţa debitului solid în suspensie şi evaluarea fluxului de aluviuni în sectorul dunărean dintre Brăila şi Pătlăgeanca, Comunicări de geografie, Vol. XIII, 2009, I S S N: 1453-5483
 • CANCIU C. (2008) – Evoluţia secţiunii transversale a albiei Dunării dintre Brăila şi Ceatal Izmail, Comunicări de geografie, Vol. XII, 2008, I S S N: 1453-5483
 • CANCIU C. (2008) – Valea Dunării între Brăila şi Pătlăgeanca – Studiu Geomorfologic, Ed. Heliade, Iaşi 2008, ISBN 978-973-88625-2-4 – rezumatul tezei de doctorat
 • CANCIU C. (2005) – Câteva aspecte privind evoluţia Lacului Cuaternar din Câmpia Română, Buletinul Ştiinţific, nr. XV, al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” – Iaşi, ed. Cugetarea, ISBN 973-716-032-1
 • CANCIU C. (2004) – Consideraţii asupra loessurilor din Câmpia Brăilei, Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” – Suceava, secţiunea geografie, anul XII – 2004, ISSN: 1583 – 1469