Costică BrândușDr. Costică BRÂNDUȘ
Profesor em.


Telefon:

Email: 
brandus@atlas.usv.ro


Adresa:
Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


GEOMORFOLOGIE FLUVIALĂ, CAPTĂRI, PALEOEVOLUȚII, GEOMORFOLOGIE REGIONALĂ, GEOGRAFIE APLICATĂ

 • studii de geomorfologie regională a văilor
 • terase fluviale, captări fluviale
 • studii de paleogeomorfologie

Publicatii (selectiv)


CĂRȚI

 • „Subcarpaţii Tazlăului. Studiul geomorfologic” (1981), 141 pagini, 11 hărţi şi numeroase profile geomorfologice, grafice, tabele, fotografii (toate originale), Editura Academiei, Bucureşti
 • „Munţii Tarcău” (1987), 111 pagini, hărţi, profile, tabele, fotografii, (în colaborare cu C. Grasu), Editura Sport-Turism, Bucureşti
 • „Valea Moldovei” (1991), 87 pagini, hărţi, tabele,fotografii – (în colaborare cu C. Grasu), Editura pentru Turism, Bucureşti

STUDII ȘI ARTICOLE

 • „Contribuţii la studiul geomorfologic al Văii Tazlăului Unit între Tescani şi Slobozia Mielului” (1965), Anal. şt. ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, (seria nouă), secţ. a II-a., tom XI, b. Geol.-Geogr. (în colaborare cu I. Petreuş şi Al. Ungureanu)
 • „Solurile de pe teritoriul oraşului Iaşi şi a împrejurimilor sale” (1967), Anal. şt. ale Univ. „Al. I. Cuza”
 • „Contributions a l’￿tude géomorphologiéue de la vallqe de l’Uz entre Poiana Uzului et le confluent avec le Trotuş” (1969), Anal. şt. ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, (seria nouă), secţ. a II-a, tom XV, c. Geografie, (în colaborare cu N.N. Lupu şi I. Văcăraşu).
 • „Terasele râului Trotuş între Uz şi Oituz, cu privire specială asupra originii defileului de la Cireşoaia (Târgu Ocna)” (1970), Anal. şt. ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, (seria nouă), secţ. a II-a, tom XVI, c. Geografie, (în colaborare cu N.N. Lupu şi I. Sandru).
 • „Geomorfologia văii Tazlazului Sărat între Lucăceşti şi Tescani” (1970), Studii şi cercetări ştiinţifice (Ştiinţele naturii), Bacău.
 • „Contribuţii la studiul geomorfologic al văii Tazlăului Mare” (1971), Lucr.Staţiunii „Stejarul”, Piatra Neamţ, (în colaborare cu I. Petreuş şi Al. Ungureanu).
 • „Asupra unor depozite lacustre din bazinul Trebişului” (1972-1973), Lucr.Staţiunii „Stejarul”, Piatra Neamţ, Geol.-Geogr., (în colaborare cu I. Ichim).
 • „Fenomene de captare între bazinele hidrografice ale Bistriţei şi Tazlăului” (1973), Stud. şi cercet., seria Geol.-Geogr., Muzeul de Ştiinţe Naturale, Piatra Neamţ.
 • „Subcarpaţii Tazlăului – studiul geomorfologic” (1974), Rez. tezei de doctorat, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi.
 • „Evoluţia paleogeomorfologică a Subcarpaţilor Tazlăului” (1979), Trav. Station “Stejarul”, Géol.-Géogr., Piatra Neamţ.
 • „Consideraţii geohidromorfologice asupra luncii râului Suceava în sectorul Udeşti-Liteni” (1982), Bul. Soc. de Stud. Geogr. din România, seria nouă, tom VI (LXXVI), Bucureşti (în colaborare cu I. Bojoi).
 • „Consideraţii geomorfologice şi hidrogeologice asupra văii Elanului în avale de Peicani” (1983), Lucr. Semin. geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 4, Iaşi.
 • „Dinamica talvegului râului Moldova în avale de Timişeşti” (1984), Bul.şt., secţ. Geogr., Institutul de Învăţământ Superior Suceava.
 • „Consideraţii asupra evoluţiei văii Siretului în sectorul Zvoriştea-Hânţeşti” (1984), Bul.şt., secţ. Geogr., Institutul de Învăţământ Superior Suceava (în colaborare cu I. Bojoi).
 • „Consideraţii geomorfologice asupra terasei Siretului de 18-20 m” (1984), Bul.şt., secţ. Geogr., Institutul de Învăţământ Superior Suceava.
 • „Asupra teraselor râului Şomuzul Mare avale de Fălticeni”, lucr. Simpoz. „Dimitrie Cantemir”, Iaşi.