Crina MiclăusDr Crina Miclăuș
Conferențiar 


Telefon: +
40722329458

Email: miclaus@uaic.ro,
crina_miclaus@yahoo.co.uk


Adresa:
Departamentul de Geologie, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași, B-dul Carol I, nr. 20A, Iași 700505

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


SEDIMENTOLOGIE SILICICLASTICĂ, SISTEME DEPOZIȚIONALE, STRATIGRAFIE SECVENȚIALĂ

 • interpretarea paleoproceselor sedimentare pe baza structurilor sedimentare
 • sistemele depoziționale în spațiu și timp
 • reconstituiri paleogeografice
 • analiza suprafețelor de discontinuitate din înregistrarile stratigrafice
 • identificarea modificărilor în timp a sistemelor depoziționale în relație cu nivelul de bază
 • stratigrafie secvențială
 • factorii de control allociclici ai sedimentării
 • proveniența sedimentelor

METODE SI TEHNICI ÎN SEDIMENTOLOGIE

 • analiza faciesurilor sedimentare
 • analiza ichnologica
 • analiza petrografică pentru reconstituirea provenienței sedimentelor
 • logging

SEDIMENTOLOGIE DIDACTICĂ

 • cursuri de sedimentologie (Licenta) si sisteme depozitionale (Master)

STRATIGRAFIE DIDACTICĂ

 • cursuri de stratigrafie generală (Licenta) și stratigrafie secvențială (Master)

INDICELE HIRSCH ȘI NUMĂRUL TOTAL DE CITĂRI, CF. WEB OF SCIENCE (2015):

 • H = 4; The total number of citations = 34 (Web of Sci)/36 (Scopus)/170 (Google Scholar)

 

PROIECTE DE CERCETARE (2005-2015)


 • Contract 243/20.07.2012 cu Min Ec. Com. si Med de Afaceri /Nr.19414/24.10.2012. Studiu geologic, evaluare regională şi posibilităţi de valorificare a argilelor gazeifere din România – membra
 • Contract 176/18.07.2011 cu Min Ec. Com. si Med de Afaceri /Nr.15440/2011. Studiu geologic, evaluare regională şi posibilităţi de valorificare a argilelor gazeifere din România – membra
 • Contract PN II IDEI nr. 975/2008, 2008-2010. Evolutia sistemului bazinelor de foreland ale Carpatilor Orientali, în Sarmatianul superior si Meotian  (Miocenul superior  de pe Platforma M oldovenească) – membra
 • Contract PROGRAMUL 4 “Parteneriate in domeniile prioritare” nr. PC 3788/09.2007, 2007-2010. Geo-biodiversitatea Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas. Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru imbogatirea patrimoniului natural al parcului si extinderea acestuia- GeoBioHas – membra
 • Contract PNCD II tip Idei nr.146/1.10.2007-2010. Modele de evaluare a bugetului de aluviuni în relaţie cu impactul antropic dintr-un bazin hidrografic. Studiu de caz: bazinul râului Trotuş – membra
 • Contract tip CEEX -MENER nr. 609 (78)/2005, 2005-2008. Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului – membra
 • Contract CEEX-MENER nr. 248/2006, 2006-2008. Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova – membra
 • Contract CEEX nr. 9603/2006, 2006-2008. Impactul variabilităţii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi al dinamicii sedimentare costiere – DANUBERES – membra
 • Contract of Scientific Consultancy no. 19238/ 25.10.2006. Geology of the Voitinel Area (Suceava County); Beneficiary AURELIAN OIL&GAS London through S.C. FALCON OIL&GAS Romania S.R.L – agreement manager
 • Contract of Scientific Consultancy no. 911/2005. Sarmatian deposits of Moldavian Platform (distribution, faunistic content, boundaries, palaeogeography) – field, beneficiary REGAL PETROLEUM ROMANIA SRL – membra
 • Research Contract no. 3828/2005 with S.C. FALCON OIL&GAS Romania S.R.L Geological study of 25 samples from Bilca 2 well (micopalaeontology, palynology, calcareous nannoplankton and correlation with Bilca 1 well) – membra

 

PUBLICATII (SELECTIV)


CĂRȚI

 • Grasu C., Miclăuş Crina, Brânzilă M., Baciu D. S. (2012): Sinclinalul mezozoic Tulghes-Hasmas-Ciuc. Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 250 pp
 • Grasu C., Brânzilă M., Miclăuș Crina, Baciu D. S. (2011): Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. Ghidul siturilor geologice şi fizico-geografice. Edit. Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași, 82 pp
 • Grasu C., Miclăuş Crina, Brânzilă M., Baciu D. S. (2010). Muntii Hasmasului. Monografie geologica si fizico-geografica, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 434 pp
 • Miclăuş Crina, Baciu D.S., Iancu O.G. (2010): Excursion Guide of the International Symposium Geology of Natural systems-Geo Iaşi 2010. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi
 • Grasu C., Miclăuş Crina, Florea F., Şaramet M. (2007): Geologia si valorificarea economica a rocilor bituminoase din Romania, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 249 pp
 • Miclăuş Crina (2006): Introducere in sedimentologia siliciclastica, Ed. Junimea, Iasi, 199 pp
 • Grasu C., Miclăuş Crina, Şaramet M., Scutaru C., Boboş I. (2004): Geologia Bazinului Comanesti, Ed. Tehnică, Bucureşti, 240 p
 • Grasu C., Miclăuş Crina, Brânzilă M., Boboş I. (2002): Sarmatianul din sistemul bazinelor de foreland ale Carpatilor Orientali. Editura Tehnică, Bucureşti, 407 pp
 • Grasu C., Catana C., Miclăuş Crina, Boboş I. (1999): Molasa Carpatilor Orientali. Petrografie si sedimentogeneza. Editura Tehnică, Bucureşti, 227 pp
 • Ichim I., Rădoane Maria, Rădoane N., Grasu C., Miclăuş Crina (1998): Dinamica sedimentelor. Aplicatie la raul Putna –Vrancea. Editura Tehnică, Bucureşti, 192 pp

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE COTATE ISI

 • 1) Guerrera F., Martín Martín M., Martín-Pérez J. A., Martin-Rojas I., Miclăuş Crina*, Serrano F. (2012): Tectonic control on the sedimentary record of the central Moldavidian Basin (Eastern Carpathians, Romania). Geologica Carpathica 63/6, 463-479.
 • 1) Amadori M.L., Belayouni H., Guerrera F., Martín Martín M., Martin-Rojas M., Miclăuş Crina, Raffaelli G. (2012): New data on the Vrancea Nappe (Moldavidian Basin, Outer Carpathian Domain, Romania): paleogeographic and geodynamic reconstructions. International Journal of Earth Sciences 101, 1599-1623
 • Miclăuş Crina*, Loiacono F., Puglisi E., Baciu D.S. (2009): Eocene-Oligocene sedimentation in the external areas of the Moldavide Basin (Vrancea Nappe, Eastern Carpathians, Romania); sedimentological, paleontological and petrographic approaches. Geologica Carpathica, 60/5, 397-417.
 • 1) Belayouni H., Di Staso A., Guererra F., Martin M. M., Miclăuş Crina, Serrano F., Tramontana M. (2009): Stratigraphic and geochemical study of the organic-rich black shales in the Tarcău Nappe of the Moldavides Domain (Carpathian Chain, Romania): a potential economic interest, International Journal of Earth Sciences, 98, Springer-Verlag, 157-176
 • Rădoane Maria, Rădoane N., Dumitriu D., Miclăuş Crina (2008): Downstream variation in bed sediment size along the East Carpathian rivers: evidence of the role of sediment sources, Earth Surface Processes and Landforms, vol. 33, issue 5, 647-694
 • Rădoane Maria, Rădoane N., Dumitriu D., Miclăuș Crina (2006): Bimodality origin of fluvial bed sediments. Study case: East Carpathians Rivers, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. I, nr. 2, Baia Mare. 13-38
 • Puglisi D., Bădescu D., Carbone Serafina, Corso Sonia, Franchi R., Gigliuto Lisa Gioconda, Loiacono F., Miclăuş Crina & Moretti E. (2006): Stratigraphy, petrography and palaeogeographic significance of the Early Oligocene “menilite facies” of the Tarcău Nappe (Eastern Carpathians, Romania), Acta Geologica Polonica, vol. 56, no. 1, 105-120
 • 1) Gigliuto Lisa Gioconda, Grasu C., Loiacono F., Miclăuş Crina, Moretti E., Puglisi D., Raffaelli Giuliana (2004): Provenance changes and sedimentology of the Eocene – Oligocene „Moldovita Lithofacies” of the Tarcau Nappe (Eastern Carpathians, Romania), Geologica Carpathica, 55, 4, Bratislava, 299-309

1) autorii în ordine alfabetică
* autor corespundent