Delia RobuDr. Delia-Elena ROBU
student doctorand


Telefon:
+40758603628
Email: deliarobu@yahoo.comdeliarobu@gmail.com


Adresa:
Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029

 

 

DOMENII DE CERCETARE


 • Geomorfologie fluvială
 • Metode și tehnici în geomorfologie
 • Sisteme informatice geografice

 

PROIECTE DE CERCETARE (2013-2015)


 • Reconstruction of Romanian river channel changes in last 10,700 years: the role climatical conditions and of human impact, proiect IDEI, 2011-2014 – membru

 

PUBLICATII


ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INTERNAȚIONALE COTATE ISI

 • Rădoane Maria, Nechita c., chiriloaei fRANCISCA., radoane n., popa i, roibu c, robu dELIA (2015), Late Holocene fluvial activity and correlations with dendrochronology of subfossil trunks: case studies of northeastern Romania. Geomorphology, DOI information: 10.1016/j.geomorph.2015.02.036.

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTE INDEXATE BDI

 • Ioana Perșoiu, Maria Rădoane, Delia Robu, Ioan Tanțău (2013) – Fluvial sensitivity to Late Quaternary climate changes in NW Romania, Geophysical Research Abstracts (GRA) Vol. 15, EGU General Assembly, EGU2013-9700, Editura Copernicus GmbH (Copernicus Publications), ISBN eISSN: 1607-7962.
 • C. NECHITA, Maria RĂDOANE, Francisca CHIRILOAEI, N. RĂDOANE, I. POPA, C. ROIBU, Delia ROBU (2014) – Subfossil oaks from alluvial deposits and their role in past fluvial activities analysis: case study East Carpathian rivers, Romania, Special Issue: Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region- Abstracts Volume, Georeview, ISSN: 1583 – 1469, e-ISSN: 2343 – 7391 DOI: 10.4316/georeview.
 • Delia ROBU, Ionuţ-Bogdan NIGA, PERŞOIU Ioana, Maria RĂDOANE (2014), New data concerning the Late Quaternary drainage evolution on the Someş River alluvial fan, , Special Issue: Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region- Abstracts Volume, Georeview, ISSN: 1583 – 1469, e-ISSN: 2343 – 7391
  DOI: 10.4316/georeview.
 • ROBU Delia, NIGA B., PERSOIU, IOANA, (2015). Investigation of fluvial landforms in the north-eastern Pannonian Basin, using cartographic materials from the XIX-XXI Centuries. In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 17, p. 13448).

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 • Robu Delia – Fenomene geografice de risc în zona oraşului Târgu Neamţ , Simpozionul Național al Studenților Geografi, Ediția a XIX-a, București, 30 martie – 1 aprilie, 2012
 • Robu Delia – Metoda pierderii prin ardere (loss-on-ignition, LOI) aplicată la studiul variabilității hidrologice în Holocen – aplicație în Câmpia Transilvaniei, Simpozionul Național al Studenților Geografi, Ediția a XIX-a, București, 30 martie – 1 aprilie
 • Robu Delia et. al. Evaluarea unor resurse hidro-geomorfologice ale râului Moldova.Studiu de caz: sectorul aval de balastiera Tupilaţi – Conferința Națională Atmosfera și Hidrosfera. Cunoaștere interdisciplinară, manifestare, evoluție, valorificare, protecție, importanță. Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, martie 2014
 • Niga Bogdan, Robu Delia – Morfologii fluviale relicte în Câmpia Joasă a Someșului pe baza materialelor cartografice din secolele XVIII-XXI – Conferința Națională Atmosfera și Hidrosfera. Cunoaștere interdisciplinară, manifestare, evoluție, valorificare, protecție, importanță. Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, martie 2014
 • Delia Robu, Ionuţ-Bogdan (2014) “Investigarea reliefului fluvial din Câmpia Joasă a Someşului pe baza materialelor cartografice din secolele XIX-XXI”. Sesiunea ştiinţifică Geografie, societate şi dezvoltare regională, 8 octombrie, Oradea;
 • Delia Robu, Niga Bogdan (2015), Dinamica în plan orizontal a albiilor din râu din Câmpia Joasă a Someșului, Al XXXI-lea Simpozion National de Geomorfologie, Delta Dunării, Tulcea
 • Ioana Perșoiu, Maria Rădoane, Delia Robu, Ioan Tanțău (2013) “Fluvial sensitivity to Late Quaternary climate changes in NW Romania” – European Geosciences Union, Viena, Austria.
 • Ioana Perșoiu, Robu Delia – Historical planform adjusments of rivers from the Eastern part of Pannonian Basin, as indicators of neotectonic features – International Conference on Geomorphology, Paris, France, 2013.
 • Delia Robu, Niga-Ionuţ Bogdan, Ioana Perşoiu, Maria Rădoane (2014) “New data concerning the Late Quaternary drainage evolution on the Someş River alluvial fan”. 2nd International Workshop Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region, 6-9 noiembrie, Cluj Napoca.
 • Nechita Constantin, Rădoane Maria, Chiriloaei Francisca, Rădoane Nicolae, Popa Ionel, Roibu Cătălin, Robu Delia (2014) “Subfossil oaks from alluvial deposits and their role in past fluvial activities analysis: case studyEast Carpathians rivers, Romania”. 2nd International Workshop Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region, 6-9 noiembrie, Cluj Napoca.
 • Delia Robu, Bogdan Niga, and Ioana Persoiu (2015) – Investigation of fluvial landforms in the north-eastern Pannonian Basin, using cartographic materials from the XIX-XXI Centuries European Geosciences Union, Viena, Austria.
 • Niga Bogdan, Robu Delia, Robu Oana Cartographic analysis of landuse evolution during 1856-2004 in Drăgoieşti village . The 10-th International Symposium Environmental Quality and Land Use, Suceava, 8-10 May 2015.