Florin TATUIDr. Florin TĂTUI
Cercetător Postdoctoral la Universitatea din Bucuresti (Facultatea de Geografie)


Telefon: +40721735098
Email: florin.tatui@geo.unibuc.ro,
florin.tatui@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Bld. N. Balcescu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie Costieră

 • Dinamica barelor submerse pe tarmurile micromareice
 • Interactiuni morfologice plaja – dune
 • Analiza proceselor hidrodinamice din zona nearshore
 • Impactul variabilitatii climatice asupra regimului eolian si dinamicii litorale
 • Furtuni costiere – climatul furtunilor si impactul morfologic
 • Interactiuni fluvio – marine: Dinamica reliefului si transportul sedimentelor in zona gurilor de varsare

Alte Domenii

 • Regimul eolian si valorificarea potentialului energetic eolian

 

PROIECTE DE CERCETARE


 • Influența schimbărilor climatice asupra intensității proceselor de eroziune din cadrul coastelor Deltei Dunării și Deltei Rhonului, proiect PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0062 (2015 – 2016) – membru
 • Impactul furtunilor pe coasta romaneasca a Marii Negre, proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0293 (2012 -2014) – membru
 • Masterplan pentru protectia impotriva eroziunii pe coasta romaneasca a Marii Negre, proiect HRO/2/1156C (2011 – 2012) – membru
 • Litoralul sudic romanesc al Marii Negre – Analiza proceselor morfodinamice, hidrodinamice si sedimentologice din domeniul submers si a formelor de relief asociate, grant PN2 PCE 1038/2008 (2009 – 2011) – membru
 • Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic (RISCASAT), grant PN II – PARTENERIATE nr. 81-037 (2007 – 2010)–membru
 • Relieful submers al litoralului Deltei Dunarii – Investigarea dinamicii reliefului si a circulatiei sedimentelor, grant CNCSIS AT 13 GR (2007-2008) – membru
 • Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice aupra regimului hidrologic al Dunarii si dinamicii sedimentare costiere (DANUBERES), grant CEEX nr. X2C20 (2006-2008) –membru
 • ImpactulschimbarilorclimaticeasupradinamiciiHolocene si actuale a mediului alpin dinCarpatiiRomanesti. Implicatii in gestiuneariscului si amenajareapeisajului (MEDALP), grant CEEX nr. 738 (2006-2008) – membru
 • Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe – Dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa, grant CNCSIS (2005 – 2006) – membru

 

PUBLICATII


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G. (in revizuire). Alongshore variability of cross-shore bar behavior on a nontidal beach. Earth Surface Processes and Landforms.
 • Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Valchev, N., (trimis spre publicare). Storm climate on the Danube Delta coast: evidences of recent storminess change and links with large-scale teleconnection patterns. Natural Hazards.
 • Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Zăinescu, F., Timar-Gabor, A., Cârdan, I. (acceptat). The evolution of the Sf. Gheorghe (Danube) assymetric deltaic lobe in association with the cyclic development of a river-mouth bar and present adaptations to human-induced sediment depletion. Geomorphology.
 • Tatui, F. (2015). Potential usage of met mast datasets for climatic parameters monitoring in Tulcea County, Romania. Forum Geografic, XIV(1), http://dx.doi.org/10.5775/fg. 2067- 4635.2015.091.i
 • Tatui, F. (2014). Assessment of the long-term wind energy resources in the Southern Bârlad Plateau. An applied climatology study. Forum Geografic, XIII(2), 153-163.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa,L. (2014). Alongshore variations in beach-dune system response to major storm events on the Danube Delta coast. Journal of Coastal Research, 70, 693-699.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa,L. (2013). The correlated behavior of sandbars and foredunes on a nontidal coast (Danube Delta, Romania). Journal of Coastal Research, 65, 1874-1879.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Cheval, S., Tatui, F. (2012). The wind regime of Romania – characteristics, trends and North Atlantic Oscillation influences, Forum Geografic, XI (2), 118-126.
 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Ruessink, B.G.(2011). Intra-site differences in nearshore bar behavior on a nontidal beach (Sulina-Sf. Gheorghe, Danube Delta coast). Journal of Coastal Research, 64, 840-844.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F. (2011). North-Atlantic Oscillation signature on coastal dynamics and climate variability of the Romanian Black Sea Coast. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(1), 308-316.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Tatui, F., Constantinescu, Ş., Vasile, M., Popescu, R. (2008). New data regarding the glacial lakes morphology from Southern Carpathians, Revista de Geomorfologie, 10, 73-87.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tatui, F., Giosan, L. 2007. Multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation influences on the dynamics of the Danube delta shoreline. Journal of Coastal Research, 50, 157-162.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ş., Tatui, F. 2007. Comportamentul multianual al barelor submerse longitudinale pe un tarm micromareic. Revista de Geomorfologie, 9, 107-123.
 • Vespremeanu-Stroe A., Tatui F., 2005. The influence of North Atlantic Oscillation on Romanian Black Sea coast wind regime. Analele Universitatii din Bucuresti- seria Geografie,LIV, 17-26.

 

 CĂRŢI (ŞI CAPITOLE DE CARTE)


 • Tatui, F., Vespremeanu-Stroe, A. (trimis spre publicare). Shoreface morphodynamics on Danube Delta coast. In: Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Tatui, F., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Rotaru, S., Stoica, M. (trimis spre publicare). The genesis and evolution of the Danube Delta: an in-depth study. In: Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.). Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer.
 • Tatui, F. (2015). Comportamentul barelor submerse pe țărmul Deltei Dunării (Teza de doctorat). Ed. Ars Docendi, București, 156 p., ISBN 978-973-558-852-6.
 • Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Tatui, F. (2014). Oceanografie fizică. Ed. Ars Docendi, București, 179 p., ISBN 978-973-558-750-5.