Ionela Georgiana GAVRILĂDr. Ionela Georgiana GAVRILĂ
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca


Telefon: 
+40264592214
Email: ionela.gavrila@geografie.ubbcluj.ro,
gvrl_oana@yahoo.com


Adresa:
Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, Cod poştal 400006, Cluj-Napoca

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfosituri

 • Elemente de patrimoniu geomorfologic (geomorfosituri): identificare, inventariere, evaluare, cartografiere
 • Valorificare turistică a geomorfositurilor (geoturism, trasee didactice)
 • Geoconservare și promovare (geoparcuri, turism educațional)

Alte Domenii

 • Dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane
 • Dinamica proceselor geomorfologice ȋn spațiile antropizate
 • Dendrogeomorfologie (Interacțiuni procese geomorfologice – arbori)
 • Hazarde geomorfologice şi turism
 • Cartografiere geomorfologică

 

Proiecte de cercetare


 • “Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI0250) în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000”, proiect POS MEDIU 36430 (2012 – 2015) – membru.
 • “Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI0200), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000”, proiect POS MEDIU 36404 (2012 – 2015) – membru.
 • “Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Bârsău-Șomcuta (ROSCI0275), în vederea elaborării planului de management specific siturilor Natura 2000”, proiect POS MEDIU 42796 (2013 – 2015) – membru.

 

Publicații


 • 1. Pop O.T., Ilinca V., Anghel T., GAVRILĂ Ionela-Georgiana, Popescu R., (2014), Debris flow, capitol in volumul “Landform dynamics and evolution in Romania” (ed. Maria Rădoane și Alfred Stroe-Vespremeanu), secțiunea Geomorphologic Hazards and Risks, Ed. Springer, seria Springer Geography – în recenzie.
 • 2. Pop O.T., GAVRILĂ Ionela-Georgiana, Roșian Gh., Meseșan F., Decaulne Armelle, Holobâcă I.H., Anghel T., (2015), A century-long snow-avalanche chronology reconstructed from tree-rings in Parâng Massif (Southern Carpathians, Romania), Quaternary International Journal, Ed. Elsevier – în recenzie.
 • 3. Meseșan F., Pop O., GAVRILĂ Ionela Georgiana, Petrea D., (2014), Snow avalanche activity in Parâng ski area revealed by tree-rings, în Studia Geographia, nr. 2, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • 4. GAVRILĂ Ionela Georgiana, Anghel T., (2013), Geomorphosites inventory in the Măcin Mountains (Romania), în Geojournal of Tourism and Geosites, anul VI, nr. 1, vol. 11, Ed. Universității din Oradea, Oradea, p. 39-50.
 • 5. Moldovan Monica, GAVRILĂ Ionela Georgiana, (2012), Glimee Deep-Seated Landslides from Tăureni (Transylvania Plain), în Studia Geographia, nr. 2, Ed.Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • 6. GAVRILĂ Ionela Georgiana, Anghel T., Buimagă-Iarinca Ștefan, (2012), The influence of fluvial dynamics on geoarchaeosites from the Danube bank (The Măcin Branch). Case study: Troesmis fortress (Romania), în Volumul Aerul și Apa – Componente ale Mediului, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • 7. GAVRILĂ Ionela Georgiana, (2012), The importance of morphometric analysis in highlighting the touristic attractiveness of North – West Dobrogea landscape, în Geojournal of Tourism and Geosites, anul V, nr. 1, vol. 9, Ed. Universității din Oradea, Oradea.
 • 8. GAVRILĂ Ionela Georgiana, Anghel T., (2012), The tourism potential of vegetation within Măcin Mountains (Dobrogea, Romania), în Geographia Napocensis, anul VI, nr. 1, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • 9. Țiplea V., Todica S., Simea Ioana, Anghel T., GAVRILĂ Ionela Georgiana (2011), Using GIS to identify potential areas susceptible to flood. Case study: Soloneţ River, în Volumul Aerul și Apa – Componente ale Mediului, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • 10. GAVRILĂ Ionela Georgiana, Man T., Surdeanu V., (2011), Geomorphological heritage assessment using GIS analysis for geotourism development in Măcin Mountains, Dobrogea, Romania, în Geojournal of Tourism and Geosites, anul IV, nr 2, vol 8, Ed. Universității din Oradea, Oradea.