cristea_ionutDr. Ionuţ Al. CRISTEA
Lector


Telefon: +
40742 005 939

Email: icristea@atlas.usv.ro,
cristea_usv@yahoo.com


Adresa:
Departamentul de Geografie, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Str Universitatii, nr. 13, Suceava 722029

 

Domenii de cercetare


Geomorfologie fluvială, Sedimetologie, Dinamica hidro-sedimentară

 • reconstituirea proceselor fluviale în Holocenul târziu
 • influenţe neo-tectonice asupra morfologiei fluviale

Metode şi tehnici în geomorfologie

 • metode de măsurare a variabilelor geomorfologice
 • cartografierea geomorfologică

Alte domenii

 • cartografie digitală
 • modificări istorice ale mediului

 

Proiecte de cercetare (2005-2012)


 • Reconstruction of Romanian river channel changes in last 10,700 years: the role climatical conditions and of human impact, proiect IDEI, 2011-2014 – membru
 • Strategii agro-silvice pentru valorificarea si conservarea biodiversității plantelor medicinale in contextul dezvoltarii rurale durabile pe Valea Montana a Bistritei, PNII, 2007-2010 – membru
 • Tendințe în dinamica actuală a albiilor de râu din România, grant CNCSIS, 2006 – 2008 – membru
 • Tehnologie avansată pentru monitorizarea si managementul exploatărilor de resurse naturale cu grad ridicat de vulnerabilitate la dezastre naturale, CEEX, 2006-2008 – membru
 • Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova, CEEX, 2006-2008 – membru
 • Impactul variabilităţii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi al dinamicii sedimentare costiere, CEEX, 2006-2008 – membru
 • Impactul riscurilor hidroclimatice si pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Bârladului, CEEX, 2006-2008 – membru
 • Managementul şi securitatea ecologică a resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului, CEEX, 2005-2007 – membru

 

Publicatii (selectiv)


Carti şi capitole în volume colective

 • BRÂNDUŞ, C., CRISTEA, A. I. (2012) – Judeţul Suceava. Edit. Academiei, Bucureşti, 208 p., ISBN 978-973-27-2276-3 (sub tipar)
 • RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., CRISTEA, A. I. (2008) – Riscul inundaţiilor în bazinul râului Bârlad, în “Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologie asupra mediului în bazinul Bârladului. Raport de cercetare”, coord. C. Rusu, Editura Performantica, Institutul Naţional de Inventică, Iaşi, p. 207 – 213, ISBN 978-973-730-514-5
 • RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., CRISTEA, A. I. (2008) – Surse de aluviuni şi efluenţa aluvionară, în „Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologie asupra mediului în bazinul Bârladului. Raport de cercetare”, coord. C. Rusu, Editura Performantica, Institutul Naţional de Inventică, Iaşi, p. 345 – 370, ISBN 978-973-730-514-5
 • RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., DUMITRIU, D., CRISTEA, A. I., GANCEVICI-OPREA D. (2008) – Evaluarea modificărilor contemporane ale albiei râului Prut pe frontiera românească şi rolul materialului de albie în evoluţia calităţii resurselor de apă, în „Bazinul hidrografic Prut. Diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă”, coord. Maria Bucureşteanu, Maria Rădoane, Gabriela Popescu Teodosiu, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, p. 95 – 124, ISBN 978-973-666-289-8

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE COTATE ISI

 • Rădoane, Maria, Obreja, F., CRISTEA, A. I., Mihăilă D. (2012), Channel-bed level changes in the Eastern Carpathian Rivers: climatical control vs. human control over the last 50 years, Geomorphology, Elsevier (review finished, moderate revisions).
 • MÎNDRESCU, M., CRISTEA A.I., HUTCHINSON, S.M., FLORESCU, GABRIELA., FEURDEAN, ANGELICA (2012), Interdisciplinary investigations of the first reported laminated lacustrine sediments in Romania, Quaternary International, 10.1016/j.quaint.2012.08.2105 (sub tipar)
 • MÎNDRESCU, M., CRISTEA A.I., HUTCHINSON, S.M. (2011) – Bathymetric and sedimentological changes of glacial Lake Ştiol, Rodna Masiff, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol 5, 2010 – no.1, p. 57-65

Alte studii

 • CRISTEA A.I., Rădoane, Maria, Mîndrescu M. (2012) – Contemporary pattern adjustments of Putna River’s channel (South -Eastern Carpathians) reflected by cartographic materials, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-10612
 • Rădoane Maria, CRISTEA A.I., Rădoane, n. (2011) – Geomorphological mapping. Evolution and trends, Revista de geomofologie, vol.13/2011, p. 19-40
 • Oprea Gancevici, D., CRISTEA A.I. (2011) – On periglaciar processes and landforms in the Brodina River basin (Obcinele Bucovinei), Revista de geomofologie, vol.13/2011, p. 87-95
 • CRISTEA A.I. (2009) – Aspecte din evoluţia reţelei hidrografice din Câmpia Siretului inferior reflectate în materialele cartografice, Analele univ. “Ştefan cel Mare” Suceava, s. geografie, t. xv – 2009, p. 45 – 60
 • Rădoane Maria, Rădoane, N., CRISTEA A.I., Persoiu, Ioana, Burdulea, Alina (2008) – Quantitative analysis in the fluvial geomorphology, Geographia Technica, nr. 1, p.100-110