Laura DUŢU (Tiron Jugaru)Dr. Laura  DUŢU (Tiron Jugaru)
Cercetător ştiinţific


Telefon: +
40723230483

Email: laura.dutu@geoecomar.ro


Adresa:
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar București
Str. Dimitrie Onciul, Nr. 23-25 RO-024053

 

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfologie fluvială, Sedimetologie, Dinamica hidro-sedimentară

 • procese hidro-sedimentare actuale in mediul fluvial
 • impactul influentelor antropice asupra sistemelor fluviale
 • modificări morfo-dinamice ale mediului fluvial
 • evoluția sistemelor fluviale meandrate

Metode si tehnici

 • analize sedimentare
 • tehnici acustice pentru determinări de viteze si sedimente in suspensie
 • GIS

Indicele Hirsch și numărul total de citări, cf. Web of Science (2012):

 • H = 1; numărul total de citări = 4

 

Proiecte de cercetare (2005-2012) (selectie)


 • 2013 – 2016 : Proiect PN II – Impactul activității umane asupra regimului fluxurilor de apă si sedimente si consecințele acestora asupra Deltei Dunării – responsabil proiect
 • 2008 – 2011: Proiect PN II– Evaluarea impactului poluanţilor de natură petrolieră şi a degradării naturale a hidrocarburilor asupra ecosistemelor acvatice – IDEA – responsabil proiect
 • 2007-2011: Proiect NUCLEU – Fluviul Dunărea: evoluție morfo-sedimentologica, geoecologica si estimarea poluării antropice – participant
 • 2009: Contract ARBDD – Subcontract nr. 484/15.10.2009 la Contract nr. 8596/2009 – Analiza consecințelor construirii canalului ucrainean Bâstroe asupra geomorfologiei si dinamicii sedimentare a brațului Chilia si asupra mediului înconjurător din delta Dunării – participant.
 • 2009: Contract AFDJ – Studiul dragajelor, deversărilor si valorificării materialului sedimentar in mai multe puncte critice in lungul Dunarii maritime – participant
 • 2007: Proiect International DHV – Imbunatatirea navigației pe canalul Sulina – participant
 • 2005-2006: Proiect Brâncuși – modul de functionare a doua sisteme hidro-sedimentare din doua zone deltaice: Rhônul si Dunarea – participant

 

Publicatii (selectiv)


 • Tiron Dutu, L., Provansal, M., Le Coz, J., F. Dutu, in press. Contrasted sediment processes and morphological adjustments in three successive cutoff meanders of the Danube Delta. Geomorphology.
 • Tiron, L., 2010. Delta du Danube – Bras de St. George. Mobilite morphologique et dynamique hydro-sedimentaire depuis 150 ans. Geo-Eco-Marina. Special Publication no. 4
 • Tiron, L., Provansal, M., 2010. Dynamique sédimentaire dans un milieu deltaïque – Le Bras de St. George dans le delta du Danube , Zeitschrift fur Geomorphologie, Vol.54, Nr. 4, 417-441.
 • Jugaru Tiron, L., Le Coz, J., Provansal, M., Panin, N., Raccasi, G., Dramais, G., Dussouillez, P., 2009 – Flow and sediment processes in a cutoff meander of the Danube Delta during episodic flooding, Geomorphology, 106, p. 186 – 197
 • Strechie-Sliwinski, C., Jugaru, L., Szobotka, St., Dimitriu, R., Pop, C., 2008. Viteze de curenţi şi debite ale apelor Dunării măsurate cu ajutorul Sontek River Surveyor ADP, GeoEcoMarina, 14, supliment 1, 23-30.
 • Raccasi, G., Jugaru, L., Provansal, M. (2008) – Incertitudes inhérentes à l’acquisition et au traitement de données anciennes dans la mise en place de modèle 2D, 3D et diachronique. Cas de deux milieux fluviaux: le bas Rhône et le delta du Danube. Incertitude et environnement, la fin des certitudes scientifiques, 115-125
 • Jugaru, L., Provansal, M., Panin, N., Dussouillez, P. (2006) – Apports des Systemes d’Information Géographiques à la perception des changements morphodynamiques (1970-2000) dans le delta du Danube. Le cas du bras de Saint-George, GeoEcoMarina nr. 12, p 29-42, Bucuresti.