Laura Georgiana COMĂNESCUDr. Laura Georgiana COMĂNESCU
Profesor universitar la Universitatea din Bucureşti
(Facultatea de Geografie – Departamentul de Geomorfologie- Pedologie-Geomatică)


Telefon: 
+40723730782
Email: lauracomanescu@yahoo.com


Adresa:
Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Bd. N. Bălcescu, 1, București

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfosituri

 • Identificarea și inventarierea geomorfosturilor
 • Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor
 • Impactul antropic asupra geomorfositurilor
 • Protejarea și promovarea turistică a elementelor de patromoniu geomorfologic
 • Geoturism (turism educațional, trasee geoturistice, harți geoturistice)
 • Geodiversitate, Geoconservare și Geoparcuri
 • Managementul geomorfositurilor şi a patrimoniului natural

Alte Domenii

 • Geomorfometria bazinelor hidrografice
 • Relatia relief – activitatea turistica

 

Proiecte de cercetare (selectiv)


 • Analiza cantitativă a unor bazine hidrografice reprezentative din Dobrogea şi amenajarea acestora în perspectiva dezvoltării durabile, CNCSIS-tip AT (director de proiect)(2004-2005)
 • Evaluarea şi cartografierea riscurilor geomorfologice în intravilanul urban din Podişul Dobrogei şi relaţia lor cu gestiunea durabilă, CNCSIS-tip AT (director de proiect) (2006-2007).
 • Utilizarea analizei cantitative în studiile de geomorfologie aplicată. Exemplificări în cadrul unor sisteme fluviale din Carpaţi, Subcarpaţi, Câmpia Română, IDEI – UB juniori (director de proiect)(2007-2008)
 • Inventarierea, evaluarea şi cartografierea geomorfositurilor. Studii de caz: Podişul Dobrogei şi Carpaţii Meridionali, PN II, Idei/ 1933/ CNCSIS, (director de proiect) (2009-2011)
 • Sistemul hidrogeomorfologic în concepţiile geomorfometrică şi a teoriilor morfologice moderne. Aplicaţii în diagnosticarea hazardelor şi riscurilor în areale din Câmpia Română.cu CNCSIS, PN II-IDEI (membru) (2009-2011).
 • Evaluarea şi monitorizarea riscului la avalanşe în contextul organizării şi amenajării spaţiului montan. Studiu de caz: Munţii Făgăraş şi Piatra Craiului , PN II-Idei/ 1934/CNCSIS (membru) (2009-2011).

Publicații (selectiv)


 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, OPREA RĂZVAN, (2009), The ecoclimatic indexes specific for the Arges valley (Fagaras Mountains, the Southern Carpathians, Romania), International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (12), pp. 796–805.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2010), Analysis of some representative geomorphosites in the Bucegi Mountains: between scientific evaluation and tourist perception, http://www3.interscience.wiley.com/journal/119879254/issue, Area, Nr.4, vol.42, pag. 406-416, DOI: 10.1111/j.1475-4762.2010.00937.x
 • MUNTEANU ANCA, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), The dynamics of the snow avalanche affected areas in Piatra Mica mountains (Romania), Comptes Rendus Geosciences, 343 (10), p. 691–700 doi:10.1016/j.crte.2011.08.001
 • NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2011), Present day relief-shaping systems acting on the southern slope of the Făgăraș Mountains (Romania), J. Earth Syst. Sci. 120, No. 6, December 2011, pp. 1023–1032, doi: 10.1007/s 12040-011-0124
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2012), The assessment of geodiversity – a premise for declaring the geopark Buzăului County (Romania),J. Earth Syst. Sci. 121, No. 6, December 2012, pp. 1493–1500, doi: 10.1007/s 12040-011-0124
 • PETRE CĂTĂLINA, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, MUNTEANU ANCA, (2012), Terrain susceptibility to geomorphological processes and their impact on tourism infrastructure in the Sâmbata valley (Făgăraş Mountains, Romania), Procedia Environmental Sciences – Landscape, Environment, European Identity, 4-6 November, 2011, Bucharest, 14, p. 257-266.
 • BANDOC GEORGETA, MATEESCU RĂZVAN, DRAGOMIR E., GOLUMBEANU MARIANA, COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2014), Systemic Approach of the Impact Induced by Climate Changes on Hydrothermic Factors at the Romanian Black Sea Coast, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.15, nr.2, pag. 455- 468.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, DOBRE ROBERT, BANDOC GEORGETA, (2014), Inventoring the Principal Geomorphosites for Determining Geomorphodiversity. Case Study – the Central Sector of the Bucegi Mountains (the Carpathians, Romania), Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.15, nr.4, pag. 1849-1857.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2015), Public perception of the hazards affecting geomorphological heritage—case study: the central area of Bucegi Mts. (Southern Carpathians, Romania), Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-4007-x, vol.73, nr.12, pag. 8487-8497.
 • ION ANTOANELA, VLĂDESCU LUMINIȚA, BADEA IRINEL, COMĂNESCU LAURA, (2016), Monitoring and evaluation of the water quality of Budeasa Reservoir –Arges River, Romania, Environmental Monitoring and Assessment, 188: 535, DOI: 10.1007/s10661-016-5521-y.
 • REYNARD EMMANUEL, CORATZA PAOLA, CAYLA NATHALIE, CLIVAZ MÉLANIE, COMĂNESCU LAURA, DARBELLAY LUCIE, GIUSTI CHRISTIAN, GRECU FLORINA, HOBLÉA FABIEN, PEREIRA PAULO, (2018), InterGEO: a Digital Platform for University Education on Geomorphological Heritage, Geoheritage, https://doi.org/10.1007/s12371-018-0298-8, volumul 10, (4), 645-657.
 • OVREIU ADRIANA-BIANCA, BĂRSOIANU IULIAN-ANDREI, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, NISTOR CONSTANTIN, (2018), Implementation of a new model on soil erosion. Case study – Văratica hydrographic basin (Cozia Mountains, Romania), Zeitschrift für Geomorphologie, DOI: https://doi.org/10.1127/zfg/2018/0486, vol.62, (1), pag.41-56.
 • OVREIU ADRIANA-BIANCA, COMĂNESCU LAURA, BĂRSOIANU IULIAN-ANDREI, NEDELEA ALEXANDRU, (2019), Evaluating Geomorphosites and the Geomorphological Hazards that Impact them: Case Study—Cozia Massif (Southern Carpathians, Romania), Geoheritage, on-line, 10.1007/s12371-019-00352-7.
 • OVREIU ADRIANA-BIANCA, BĂRSOIANU IULIAN ANDREI, NISTOR CONSTANTIN, NEDELEA ALEXANDRU, COMĂNESCU LAURA, (2019), Assessment of vulnerability for rockfalls in Cozia Gorge (Southern Carpathians, Romania), Natural Hazards, on line, https://doi.org/10.1007/s11069-019-03732-y.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, (2016), Floods and public perception on their effect. Case Study: Tecuci Plain (Romania), year 2013, Procedia Environmental Sciences – International Conference – Environment at a Crossroads: SMART approaches for a sustainable future, 32, 190 – 199, doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.024.
 • COMĂNESCU LAURA, NEDELEA ALEXANDRU, STĂNOIU GABRIEL (2017), Geomorphosites and geotourism in Bucharest City Center (Romania), Quaestiones Geographicae, 36(3), 51-61, doi: 10.1515/quageo–2017–002.