Mihai NICULITADr. Mihai NICULIȚĂ
Asistent
B.Sc., M.Sc., Ph.D.


Telefon: 
+40740 133 237
Email: mihai.niculita@uaic.ro


Adresa:
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie, Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20A, 700505-RO

 

 

 

Domenii de cercetare


Geomorfometrie generală, geomorfometrie specifică

 • Crearea și procesarea MNAST;
 • Extracția și analiza variabilelor geomorfometrice;
 • Analiza nesiguranței;
 • Aplicații ale Geomorfometriei;
 • Cartare geomorfometrică și geomorfologică.

Metode și tehnici în Geomorfologie

 • Modelarea proceselor geomorfologice;
 • Cartografiere topografică de mare rezoluție cu ajutorul tehnicii GPS și TLS;

Experiență didactică

 • Predare la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași (2008-2013). Lucrări practice de Geomorfologie (anul II).

 

Proiecte de cercetare (2007-2012)


 • Modele de evaluare a bugetului de aluviuni în relaţie cu impactul antropic dintr-un bazin hidrografic. Studiu de caz: bazinul râului Trotuş, proiect PNCDI II – IDEI [436(146)/2007], 2007-2010 – partener;
 • Impactul riscurilor hidroclimatice si pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Bârladului, CEEX, 2006-2008 –partener ;

 

Publicatii (selectiv)

 • Niculiţă Mihai, Niculiţă Iuliana Cornelia, (2008) – Raster computation of relief, Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University from Iassy, sect. IIc., Univ. Al. I. Cuza Press, Iassy. http://www.geo.uaic.ro/analegeo/baza/arhiva/2008.pdf
 • Niculiţă Mihai, Niculiţă Iuliana Cornelia, (2008) – The determination and graphical representation of lateral fluvial channel migration rates using a raster approach, Geographical “D. Cantemir” Seminar Papers, no. 28, Univ. Al. I. Cuza Press, Iaşi. http://www.seminarcantemir.uaic.ro/doc/PGSDC_No_28_p_007.pdf
 • Niculiţă Mihai, Rusu Constantin, (2010) – The soil and geomorphologic limits between the Copou hillslope and Cacaina floodpalin (Iassy area), Factors and pedogenetic processes in the temperate zone, 9:21-41. http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_9_p_031.pdf
 • Tanasă Iuliana Cornelia, Niculiță Mihai, Roșca Bogdan Pîrnău Radu, (2010) – Pedometric techniques in spatialisation of soil properties for agricultural land evaluation, Bulletin UASVM Agriculture, 67:274-278, http://journals.usamvcj.ro/agriculture/issue/view/144.
 • Niculiţă Mihai, (2011) – Effects of geomorphometric variables variability due to different computing algorithms in environmental modeling, Procedia Environmental Sciences, Volume 3, 1st Conference on Spatial Statistics 2011 – Mapping Global Change, Enschede, 23-25 March 2011, edited by Alfred Stein, Edzer Pebesma and Gerard Heuvelink, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187802961100185X
 • Niculiță Iuliana Cornelia, Niculiță Mihai (2011) – Methods for natural land mapping units delineation for agricultural land evaluation, Lucrari Științifice. Seria Agronomie, 54(1):44-49, http://www.revagrois.ro/PDF/2011/paper/2011-54(1)-10-en.pdf.
 • Niculiţă Mihai (2011) – A classification schema for structural landforms of the Moldavian platform (Romania), In Geomorphometry 2011, edited by T. Hengl, I. S. Evans, J. P. Wilson and M. Gould, 3-6. Redlands, CA, 2011. http://www.geomorphometry.org/Niculita2011
 • Niculiță Mihai (2012) – Geomorphometric techniques for landform analysis for pedologic characterization of terrain, Annals of the University of Craiova, Series Agriculture, Montanology, Cadastre (in press).