Stefan BUIMAGA-IARINCADr. Ștefan BUIMAGA-IARINCA
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-NapocaTelefon: +
40264592214

Email: stefan.buimaga@ubbcluj.ro


Adresa:
Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, Cod poştal 400006, Cluj-Napoca

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Dendrogeomorfologie

  • Interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie)
  • Interacțiuni procese geomorfologice din arealele miniere – arbori (dendroecologie)


PROIECTE DE CERCETARE


  • Evaluarea stĂriii de conservare a biodiversitĂȚii Şi geodiversitĂȚii din cadrul sitului Ținutul PĂdurenilor (ROSCI 0250) În vederea elaborĂrii planului de management conservativ Şi durabil specific siturilor Natura 2000. Program POSMediu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2013-2015) – membru;
  • Evaluarea starii de conservare a biodiversitĂȚii din cadrul sitului BÂrsĂu-Şomcuta ROSCI 0275 În vederea elaborĂrii planului de management conservativ Şi durabil specific siturilor Natura 2000. Program POSMediu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2013-2015) – membru;
  • Evaluarea stĂrii de conservare a biodiversitĂȚii din cadrul sitului Platoul VaŞcĂu ROSCI 0200 În vederea elaborĂrii planului de management conservativ Şi durabil specific siturilor Natura 2000. Program POSMediu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2012-2015) – membru;
  • Glimeele – Un sit geomorfologic unicat în peisajul Depresiunii Transilvaniei. Proiect ID 2465 (2008-2011) – membru


PUBLICATII


  • POP O.T., BUIMAGĂ-IARINCA Ş., ANGHEL T., M. STOFFEL, 2014. Effects of open-cast sulphur mining on sediment transfers and toxification of riparian forests. Geografiska Annaler, Series A Physical Geography, vol. 96 issue 4, pp. 485-496. DOI: 10.1111/geoa.12077;
  • Surdeanu V., MOLDOVAN M., ANGHEL T., BUIMAGA-IARINCA S., POP O. T., RUS I., 2011. Spatial distribution of deep-seated landslides (glimee) in the Transylvanian Basin. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, vol. LIV, no. 2, pp. 3 – 9.