Viorel ILINCADr. Viorel ILINCA
Cercetător ştiinţific, Institutul Geologic al României


Telefon:
+40213060469
Email: viorel.ilinca@igr.roilincaviorel@yahoo.com


Adresa:
Institutul Geologic al României, Strada Caransebeș, nr. 1, București, 012271

 

 

 

 

DOMENII DE CERCETARE


Geomorfologie și hazarde naturale

 • Deplasări în masă
 • Hazarde geomorfologice
 • Cartare geomorfologică și geologică
 • Aplicații GIS în geomorfologie
 • Dendrogeomorfologie


PROIECTE DE CERCETARE


 • Valea Lotrului – studiu de geomorfologie aplicată. TD 371/2007 – director.
 • Actualizarea şi transpunerea în format digital a hărţii geologice a României la scara 1:500.000 şi 1:50.000, P.N. 09210101/2009 – membru.
 • Inventarierea, evaluarea şi cartografierea geomorfositurilor. Studii de caz în Podişul Dobrogei şi Carpaţii Meridionali, PN-II-IDEI-1933/CNCSIS/2009-2011 – membru.
 • Geo-biodiversitatea Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş (GEOBIOHAS). Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru îmbunătăţirea patrimoniului natural al parcului şi extinderea limitelor acestuia, C.N.M.P., PNCDI-PN II/2007 – membru.
 • Dinamica albiilor unor râuri din Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură şi relaţia cu gestionarea durabilă a spaţiului, C.N.C.S.I.S./2004-2006 – membru.
 • Analiza cantitativă a unor bazine hidrografice reprezentative din Dobrogea şi amenajarea acestora în perspectiva dezvoltării durabile/2004-2005 – membru.

PUBLICATII


 • Ilinca V. (2014) Characteristics of debris flow from the lower part of the Lotru River basin (South Carpathians, Romania). Landslides, 11, 505-512.
 • Ilinca V., Gheuca I. (2011) The Red Lake Landslide (Ucigaşu Mountain, Romania), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6, 1, 263-272, Baia Mare.
 • Ilinca V., Comănescu L. (2011) Aspects concerning some of the geomorphosites with touristic value from Vâlcea County (Romania), GeoJournal of Tourism and Geosites, IV,1, 7, 22-32, Oradea.
 • Ilinca V. (2009) Rockfall hazard assessment. Case study: Lotru Valley and Olt Gorge, Revista de Geomorfologie, vol. 11, 101-108, Bucharest.
 • Ilinca V. (2008) Relief dynamics in the area of Malaia Reservoir, Comunicări de Geografie, vol. XII, Bucharest (in Romanian).