Geomorfologie costieră


Zona costieră se află la intersecţia proceselor marine, terestre si atmosferice. Astfel, formele de relief create sunt complexe si dinamice iar studierea lor contribuie la inţelegerea genezei şi comportamentului reliefului costier, oferind cheia pentru adaptarea comunităţilor umane la schimbari.

Activitătile de cercetare vizează:

  • Comportamentul costier la scară mare: Reconstituirea evolutiei sistemelor deltaice necesită investigatii amănuntite privind dezvoltarea lobilor deltaici, a câmpurilor marine şi a insulelor barieră.
  • Morfodinamica litorală: Evolutia plajelor, dunelor, barelor submerse si a barei gurii este urmarită prin calcule sedimentare având in vedere influenta factorilor environmentali precum vântul, valurile, curenţii de tărm şi a inundaţtiilor in modelarea formelor litorale.
  • Hazarde costiere: Datele măsurate ofera o perspectivă privind climatul şi impactul furtunilor costiere, a importanţei pe care o au aceste evenimente in dinamica litorală şi a vulnerabilitatii zonelor de coastă.
  • Geoarheologie: Reconstituirile geoarheologice redau impactul pe care îl au schimbările costiere in dezvoltarea comunităţilor umane antice.
  • GIS aplicate in geomorfologie costieră: Sistemele Informaţionale Geografice permit cuantificarea şi analiza datelor spaţiale oferind informatii preţioase referitoare la dinamica zonelor costiere.
  • Managementul integrat al sistemelor costiere: Prin inţelegerea modului de funcţionare al sistemelor costiere pot fi adoptate politici corecte ce au la baza conceptul de dezvoltare sustenabilă.