Eroziunea solului şi ravene


Studiul « eroziunii solului si ravenarea » a determinat o concentrare a preocuparilor mai multor domenii stiintifice cum ar fi agronomia, silvicultura, imbunatarile funciare, si chiar factorilor de decizie politica. Intre acestea, o atentie speciala a acordat si geomorfologia. Contributiile domeniului de geomorfologie au constat în :

  • Studiul pierderilor de apă şi sol prin eroziunea în suprafaţă: elaborarea de sinteze la nivelul României privind acest fenomen
  • Formarea și evoluția ravenelor (tipologie, răspândire, analiza unor factori regionali în controlul ravenației, investigarea, prin cazuri studiu, a formelor si proceselor de ravenare, rate de avansare a ravenelor, timpul de avansare a ravenelor)
  • Organizarea, amenajarea şi exploatarea antierozională a terenurilor agricole