Geomorfologie carstică


Grup de cercetare:
Lect. Dr. Laura Tîrlă
CS III Dr. Virgil Drăgușin
CS Drd. Ionuț Mirea
Student masterand Teodor Cojocaru

Scop și activități:

Morfologia și dinamica sistemelor carstice reprezintă un domeniu de cercetare restrâns în România, o nișă cu un potențial de excepție în relevarea anumitor episoade paleoclimatice, precum și în explicarea diferitelor caracteristici tectono-geomorfologice. Prin particularitățile lor funcționale tipice, hidrosistemele carstice asigură interconexiunile dintre mediul subaerian și cel subteran, sincronizând evoluția acestora. Apa este una dintre principalele resurse naturale din carst și prin infiltrare deține o capacitate majoră de transfer a componentelor biogeochimice în acest mediu. Prin urmare, cunoașterea căilor de circulație subterană și monitorizarea calității ei sunt extrem de utile. În ultimul timp, importanța speleotemelor ca arhive terestre multi-proxy a căpătat o tendință ascendentă la nivel internațional, pe măsură ce metodele și mijloacele de investigare s-au perfecționat. Interesul pentru studiile paleoclimatice prin analiza speleotemelor s-a dezvoltat și în România, în deplin acord cu necesitatea obținerii unor date și informații cât mai detaliate și structurate la nivel regional și global.

Cercetarea românească în domeniu este organizată pe două direcții majore, între care există o legătură strânsă – carstologia și speologia. Generația actuală de cercetători a avansat cele două științe pe o nouă treaptă, care implică datări, analize izotopice, cristalografie, mineralogie, etc.

Grupul de lucru din cadrul AGR își propune aprofundarea și extinderea cercetărilor asupra carstului prin abordarea următoarelor aspecte:

  • Corelarea caracteristicilor rocilor carbonatice cu dezvoltarea sistemelor carstice;

  • Analiza comparativă a geomorfologiei sistemelor exocarstice;

  • Variabilitatea climatică din Cuaternar pe teritoriul României prin analiza speleotemelor;

  • Rolul speleotemelor în investigarea evoluției tectonice și geomorfologice a platformelor carbonatice.

Prin colaborări externe este asigurat accesul la laboratoare de specialitate cu dotări superioare, care permit efectuarea datărilor și analizelor izotopice ale speleotemelor.

Un aspect esențial îl constituie atragerea și implicarea studenților în activitățile derulate, inclusiv de publicare a rezultatelor, în scopul formării de tineri cercetători în domeniu.