Geomorfometrie


Geomorfometria vizează analiza cantitativă a supafeţei tereste, modelată predominant sub forma modelelor digitale de elevaţie. Tehnicile geomofometrice permit derivarea variabilelor morfometrice (declivitatea, expoziţia versanţilor, curburile etc.), precum şi extracţia obiectelor geomorfologice (reţele de văi, bazine hidrografice sau forme de relief).

Având o contribuţie fundamentală în dezvoltarea geomorfologiei cantitative, geomorfometria este tot mai mult practicată în România, de la aplicaţii standard, până la contribuţii metodologice la dezvoltarea unor sisteme de clasificare şi cartografiere digitală a formelor de relief. O particularitate a geomorfometriei din România este dată de contribuţii ştiinţifice la clasificarea automată a formelor de relief cu ajutorul analizei orientată obiect. Tehnicile geomorfometrice au mai fost aplicate în România pentru cartografierea digitală a solurilor, predicţia siturilor arheologice şi evaluarea susceptibilităţii la diferite fenomene de risc