Geomorfosituri


Principalul obiectiv al grupului de lucru este de a contribui la cunoaşterea şi evaluarea siturilor geomorfologice, punând accent deosebit pe geoconservare, geoeducatie şi geoturism în strânsă legătură cu aceste situri.

Geomorfositurile reprezintă forme de relief care capătă datorită percepţiei umane valoare ştiinţifică dar în acelaşi timp şi valoare culturală, ecologică, estetică şi economică.

Direcţiile noastre de studiu sunt:

  • Perfecţionarea cercetării pe problematica geomorfositurilor (evaluare, cartare, conservare, educaţie şi promovare turistică) şi dezvoltarea unei comunităţi de cercetători în domeniul geomorfositurilor;
  • Dezvoltarea de metode de evaluare şi cartografiere a geomorfositurilor;
  • Includerea studiilor privind geomorfositurile în curricula universitară;
  • Dezvoltarea unor relaţii între studiul geomorfositurilor şi ştiinţele sociale;
  • Stabilirea unor relaţii publice cu programe de cercetare ce vizează geoconservarea şi geoturismul.