Hazarduri și riscuri geomorfologice


În România exită preocupări numeroase privind aplicarea conceptelor de hazard natural, hazard geomorfologic şi noţiunele subsecvente de risc natural şi risc geomorfologic pentru evaluarea stării de senzitivitate a reliefului. Cele mai numeroase lucrări au apărut odată cu deceniul ’90, deceniul internaţional al dezastrelor naturale. Abordarea problematicii hazardurilor geomorfologice s-a făcut prin implicarea geomorfologiei aplicate. Cele mai des citate hazarduri geomorfologice sunt : eroziunea solului, deplasările în masă, eroziunea fluvială, abraziunea ţărmurilor.

In acest context general studiile au avut in vedere :

  • Evaluarea hazardului la diferite procese de versant
  • Completarea probabilităţii de apariţie în spaţiu (unde?) cu elemente ce ţin de cunoaşterea factorului declanşator, a pragului de declanşare în cadrul respectivului factor şi a intervalului acestuia de revenire conduce la înţelegerea probabilităţii de apariţie în spaţiu şi timp (unde şi când?) a unor astfel de procese.
  • Evaluarea riscului la diferite procese de versant
  • Studiile de risc urmăresc evaluarea cu o cât mai mare acurateţe a nivelului de ameninţare pe care un anumit proces îl arată, în vederea stabilirii unor măsuri de reducere a pagubelor potenţiale. Estimarea, evaluarea şi managementul riscului conduc la implementarea unor politici pe baza unor măsuri adecvate, ceea ce înseamnă guvernanţa acestuia.