Paleogeomorfologie


Grupul de lucru Paleogeomorfologie din cadrul AGR se doreşte a fi un forum de discuţii pentru persoanele interesate în cunoaşterea trecutului suprafeţei terestre. Astfel, ne propunem reconstituirea calitativă şi cantitativă a proceselor geomorfologice care au generat relieful din prezent, incluzând tipul şi rata de desfăşurarea a acestora, formele rezultate, diferenţierile regionale impuse de variaţia în timp şi spaţiu a factorilor de control (geologici, climatici si de mediu, antropici).

Până în prezent, puţine studii din România au avut ca obiectiv studierea proceselor geomorfologice în contextual schimbărilor climatice din Cuaternar. Acestea s-au concentrat mai ales asupra 1) dinamicii reliefului fluvial din NV României în ultimul ciclu glaciar, 2) a evoluţiei Deltei Dunării şi a ţărmului Mării Negre în Holocen, 3) eroziunii glaciare de la tranziţia Glaciar-Interglaciar din Carpaţi, 4) proceselor geomorfologice din ultimii ~100 de ani.

Această scurta trecere în revistă a stadiului de cunoaştere a câtorva dintre temele de interes pentru cei ce studiază Cuaternarul, atrage după sine o concluzie majoră: se impune o reevaluare a ratelor proceselor geomorfologice ce se manifestă pe teritoriului României, iar succesul unui demers de o asemenea amploare poate fi obţinut doar cu implicarea întregii comunităţi geomorfologice.

Domeniul “Reconstituiri paleogeomorfologice” îşi propune sa facă un prim pas în acest sens, oferind spaţiul virtual în care cei cu preocupări în domeniu pot oferi şi primi informaţii pe aceste teme.