Versanți și procese de versant


Sistemul geomorfologic al versantilor a fost abordat in Romania din perspectiva morfologiei versantului si a proceselor de modelare. Sistematica proceselor de versant a concentrat numeroase preocupari din partea geologilor si geomorfologilor, continuate apoi de studii experimentale in teren pentru determinarea ratelor de desfasurare.

Studiile ce au ca subiect versanții si procesele de versant privesc preponderent arealul Carpaţilor flişului, al Subcarpaţilor, al Podişului Transilvaniei, Podisului Moldovenesc sau a Dealurilor de Vest.

Intre procesele de versant, deplasările în masă au atras atentia, in principal. Acestea sunt privite din punct de vedere al agenţilor, proceselor şi formelor rezultate, precum şi al distribuţiei spațiale şi clasificării lor. Totodată, studiile vizează modul în care se realizează transferul de materiale între versanţi şi albii în vederea evidenţierii tipologiei şi tendinţelor lor de evoluţie. Factorii de control, pregătitori şi declanşatori sunt de asemenea analizaţi în distribuţia lor spaţio-temporală.