Dendrogeomorfologie


Dr. Alexandru Onaca (Lector univ.) DETAILS (RO/EN)
onacaalex@cbg.uvt.ro
Domenii de cercetare: dendrogeomorfologie/dendrocronologie; permafrost montan; dinamică periglaciară; avalanșe de zăpadă; hazarduri naturale; geofizică aplicată; cartografiere geomorfologică; modelare GIS.
Dr. Constantin NECHITA (Cercetător științific) DETAILS (RO/EN)
nechitadendro@gmail.com
Domenii de cercetare: serii dendrocronologice pentru stejar și gorun; datarea și interdatarea utilizând inelele de creștere; reconstituirea proceselor fluviale pentru Holocenul Târziu utilizând metode specifice dendrocronologiei; reconstituiri climatice si hidrologice; Reconstrucția unor evenimente geomorfologice pe baza analizei inelelor de creștere.
Drd. Patrick Chiroiu
DETAILS (RO/EN)
p.chiroiu@gmail.com
Domenii de cercetare: Dendrogeomorfologie, procese periglaciare, permafrost montan
Flaviu MESEŞAN (Masterand)
DETAILS (RO/EN)
flaviumesesan@yahoo.com
Domenii de cercetare: interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); hazarde geomorfologice şi turism.
Dr. Francisca CHIRILOAEI (Cercetător științific) DETAILS (RO/EN)
francisca_li@yahoo.com
Domenii de cercetare: albii împletite; reconstituirea proceselor fluviale pentru Holocenul Târziu; modele de evoluţie a albiilor pe termen scurt şi mediu; dendrocronologia trunchiurilor de arbori subfosili pentru reconstituirea proceselor fluviale; rolul vegetației ripariene în dinamica albiilor.
Dr. Gheorghe ROŞIAN (Lector univ.)
DETAILS (RO/EN)
georgerosian@yahoo.comrosian.gheorghe@ubbcluj.ro
Domenii de cercetare: dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane; interacțiuni între procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); impactul activităţilor antropice asupra formelor de relief; managementul riscurilor induse de procesele geomorfologice.
Dr. Ionela Georgiana GAVRILĂ (Cercetător științific) DETAILS (RO/EN)
ionela.gavrila@geografie.ubbcluj.rogvrl_oana@yahoo.com
Domenii de cercetare: dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane; interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); hazarde geomorfologice şi turism.
Dr. Iulian-Horea HOLOBÂCĂ (Conferențiar univ.) DETAILS (RO/EN)
holobaca@geografie.ubbcluj.ro
Domenii de cercetare: interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); factori meteorologici declanşatori ai proceselor geomorfologice din spațiile montane; dendroglaciologie şi dendroclimatologie; hazarde climatice; teledetecție.
Dr. Maria RĂDOANE (Profesor univ.) DETAILS (RO/EN)
mariaradoane@gamil.comradoane@usm.ro
Domenii de cercetare: reconstituirea proceselor fluviale în Holocenul târziu, serii dendrocronologice ale trunchiurilor subfosile.
Dr. Mircea Voiculescu (Conf.Univ.) DETAILS (RO/EN)
mvoicu14@yahoo.commircea.voiculescu@cbg.uvt.ro    
Domenii de cercetare: avalanșe; dendrocronologie/dendrogeomorfologie; schimbări climatice; mediul montan, hazarduri montane.
Dr. Nicolae CRUCERU (Conferențiar univ.) DETAILS (RO/EN)
crucerunick@yahoo.com
Domenii de cercetare: procese şi forme periglaciare în Carpații Romanesti; permafrostul montan: cartare, modelare si analiza factorilor de control; interacțiuni procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); impactul schimbărilor climatice asupra domeniului periglaciar montan.
Dr. Olimpiu POP (Lector univ.) DETAILS (RO/EN)
olimpiu_p@yahoo.comolimpiu.pop@geografie.com    
Domenii de cercetare: dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane; interacțiuni între procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); interacțiuni între procese geomorfologice din arealele miniere – arbori (dendroecologie) hazarduri geomorfologice şi turism.
Dr. Ştefan BUIMAGĂ-IARINCA (Cercetător științific) DETAILS (RO/EN)
stefan.buimaga@ubbcluj.ro    
Domenii de cercetare: interacțiuni între procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie) ; interacțiuni între procese geomorfologice din arealele miniere – arbori (dendroecologie).
Dr. Viorel ILINCA (Cercetător științific) DETAILS (RO/EN)
viorel.ilinca@igr.roilincaviorel@yahoo.com    
Domenii de cercetare: deplasări în masă; hazarde geomorfologice; cartare geomorfologică și geologică; aplicații GIS în geomorfologie; dendrogeomorphologie.