Eroziunea Solurilor. Ravene


Dr. Cosmin Hurjui (Cercetător științific gr.II)
DETAILS (RO/EN)
cosmin.hurjui@cesperieni.ro, cosmin_hurjui@excite.com
Domenii cercetare: Cercetări privind eroziunea în adâncime (ravenele);cercetări privind alunecările de teren recente sau actuale;cercetări privind proprietăţile fizico-mecanice ale solurilor (rocilor) ce au rol important în morfologia şi dinamica ravenelor;cercetarea ravenelor şi alunecărilor de teren cu ajutorul tehnicilor GIS;studii privind colmatarea lacurilor mici şi mijlocii;cercetări privind compactarea solurilor prin traficul agricol;
Dr.ing. Gabriela Biali (Conferentiar univ.)
DETAILS (RO/EN)
gbiali@yahoo.com
Domenii cercetare: Combaterea eroziunii solului şi a proceselor asociate, Protecţia şi conservarea solului, Sisteme Informaţionale Geografice,Stabilizarea versanţilor,Amenajarea formatiunilor torentiale
Dr. Ion Ioniță (Profesor univ.)     Ion IonitaDETAILS (RO/EN)
ion.ionita72@yahoo.com    
Domenii cercetare: Studiul pierderilor de apă şi sol prin eroziunea în suprafaţă;Formarea şi evoluţia ravenelor;Estimarea ritmulului de sedimentare în bazine hidrografice mici; Organizarea, amenajarea şi exploatarea antierozională a terenurilor agricole
Dr. Maria Rădoane (Profesor univ.)     maria-radoane
DETAILS (RO/EN)

radoane@usv.ro, mariaradoane@gmail.com

   

Domenii cercetare: Geomorfometria ravenelor, analiza factoriala aplicata la morfosedimentologia ravenelor, natura proceselor geomorfologice in aria ravenei, profile longitudinale ale ravenelor, raspandirea ravenelor, modele de evolutie a ravenelor

Dr. ing. Nelu Popa (cercetator stiintific)    
DETAILS (RO/EN)
nelu_c_popa@yahoo.com    
Domenii cercetare: Cercetari asupra proceselor de eroziune pe parcele standard de control al scurgerilor, studiul eroziunii si sedimentarii la nivel de bazine hidrografice mici, modele informatice în prognozarea eroziunii solului si a proceselor associate, estimarea ratei de eroziune si sedimentare prin utilizarea de metode neconventionale, organizarea, amenajarea şi exploatarea antierozională a terenurilor agricole
Dr. Nicolae Rădoane (Profesor univ.)    
DETAILS (RO/EN)
nicolrad@yahoo.com    
Domenii cercetare: cartografierea geomorfologica, geomorfologia bazinelor mici, ravene si torenti, bugete de sedimente, efluenta aluvionara
Dr. Ing. Sevastel Mircea (Conferentiar univ.)    
DETAILS (RO/EN)
 smircea@usamv.ro; sevas_2005@yahoo.com    
Domenii de cercetare: Reconstituirea glaciatiunilor pleistocene, Forme și procese periglaciare, Permafrost montan