Geomorfologie carstică


Dr. Laura TÎRLĂ (Assistant professor)
    DETAILS (RO/EN)
tirla@geo.unibuc.ro    
Domenii de cercetare: Geomorfologie tectono-structurală; Relația dintre geologie și dezvoltarea sistemelor carstice; 
Evoluția bazinelor de sedimentare și a platformelor carbonatice; Reconstituirea paleomediilor continentale prin analiza speleotemelor; Cartografiere geomorfologică
Dr. Virgil DRĂGUȘIN (Researcher 3rd degree)     DETAILS (RO/EN)
virgil.dragusin@iser.ro    
Domenii de cercetare: Geomorfologie carstică și evoluția peisajului; Paleoclimatologie bazată pe studiul speleotemelor;  Geochimia apelor carstice
CS Ionuț Mirea (Scientific Researcher)    
DETAILS (RO/EN)
ionut.mirea@iser.ro    
Domenii de cercetare: Reconstrucție paleoclimatică și de paleomediu pe baza depozitelor speleale; Analiza izotopilor stabili (oxigen) din apă și speleoteme; Paleontologie; Tafonomie

Teodor COJOCARU (MSc Student)    
DETAILS (RO/EN)
teodordanielcojocaru@gmail.com    
Domenii de cercetare: Geomorfologia tectono-structurală a regiunilor carstice; Analiza vulnerabilității sistemelor carstice prin metode SIG; Reconstituirea paleomediilor continentale prin analiza speleotemelor; Analiza SIG a susceptibilității alunecărilor de teren