Geomorfologie costieră


Dr. Adrian Stănica (CS I)
DETAILS (RO/EN)
astanica@geoecomar.ro
Domenii de cercetare: Morfodinamca plajelor, evolutia liniei ţărmului, eroziune costieră, managementul zonelor de coastă.
Dr. Alfred Vespremeanu-Stroe (Conf. univ) DETAILS (RO/EN)
vsalfred@yahoo.com    
Domenii de cercetare: Evolutia liniei ţărmului, evolutia Holocenă a peisajului costier, climatul furtunilor şi impactul morphologic, interacţiuni morfologice plajă – dune, dinamica barelor submerse, interacţiuni marine şi fluviale: dinamica reliefului şi transportul de sedimente la gurile râurilor.
Dr. Constantinescu Ștefan (Conf. univ) Constantinescu StefanDETAILS (RO/EN)
stefanc@geo.unibuc.ro    
Domenii de cercetare: Cartografie şi SIG în analiza proceselor costiere, evolutia liniei ţărmului, morfodinamica deltelor, ţarmuri înalte, influenta antropică asupra deltelor.
Dr. Florin Tătui (CS) DETAILS (RO/EN)
florin.tatui@yahoo.com
Domenii de cercetare: Morfodinamica barelor submerse pe ţărmurile micromareice, hidrodinamica zonelor nearshore, impactul variabilitătii climatice asupra dinamicii costiere, furtuni marine.
MSc Florin Zăinescu (Masterand) Florin Iulian ZAINESCUDETAILS (RO/EN)
florinzainescu@yahoo.com
Domenii de cercetare: Climatul furtunilor extreme şi impactul morfologic, evoluţia spiturilor deltaice.
Dr. Luminiţa Preoteasa (CS)     DETAILS (RO/EN)
preluminita@yahoo.com    
Domenii de cercetare: Morfologia şi evoluţia dunelor, interactiuni plajă – dune, evoluţia Holocenă a peisajului costlier, transport eolian de nisip
Dr. Răzvan Mateescu (CS III)     Razvan MATEESCUDETAILS (RO/EN)
razvan_doru@yahoo.com    
Domenii de cercetare: Lucrări ingineresti costiere, managementul zonelor de coastă, evolutia liniei de ţărm, cliatul valurilor.