Geomorfologie fluvială


Dr. Catalin Canciu (Profesor liceu) Cătălin CANCIUDETAILS (RO/EN)
catalincanciu@yahoo.co.uk
Domenii de cercetare: fluviul Dunărea (Brăila-Pătlăgeanca), dinamica albiei in sectiune transversala, rolul transportului de sedimente in modificarea albiei, impactul antropic, morfologia şi dinamica patului albiei, corelații multiple.
Dr. C. Brânduș (Prof.dr.em.) costica BRANDUSDETAILS (RO/EN)
brandus@atlas.usv.ro
Domenii de cercetare: studii de geomorfologie regională a văilor, terase fluviale, captări fluviale, studii de paleogeomorfologie.
Dr. Crina Miclăuș (Prof.Univ.) Crina MiclăusDETAILS (RO/EN)
crina_miclaus@yahoo.co.uk
Domenii de cercetare: interpretarea paleoproceselor sedimentare pe baza structurilor sedimentare, sistemele depoziționale în spațiu și timp, reconstituiri paleogeografice, analiza suprafețelor de discontinuitate din înregistrarile stratigrafice, identificarea modificărilor în timp a sistemelor depoziționale în relație cu nivelul de bază, stratigrafie secvențială, factorii de control allociclici ai sedimentării, proveniența sedimentelor.
Dr. Dan Dumitriu (Prof.Univ.) Dan DumitriuDETAILS (RO/EN)
dndumitriu@yahoo.com
Domenii de cercetare: sistemul aluviunilor, bugete de aluviuni, bazine hidrografice mici, albii torentiale, dinamica malurilor de râu, bimodalitatea depozitelor de albie, granulometria, petrografia si morfometria pietrisurilor fluviale (studii de caz în bazinul Trotuș).
Drd. Delia Robu (student doctorand)
DETAILS (RO/EN)
deliarobu@yahoo.com
Domenii de cercetare: geomorfologie fluviala, paleoalbii, tehnici sedimentologice de laborator, GIS
Dr. Maria Rădoane (Prof.Univ.) maria-radoaneDETAILS (RO/EN)
radoane@usv.ro, mariaradoane@gmail.com    
Domenii de cercetare: modificarea albiilor de râu în condiţii naturale si amenajate, evolutia profilelor longitudinale, efectul barajelor in dinamica albiilor de râu, raurile si fenomene de iarna, variabilitatea depozitelor de albie si fenomenul de bimodalitate, dinamica sedimentelor de la sursă la efluenţă, reconstituirea proceselor fluviale în Holocenul târziu, control climatic vs control antropic in modificarea albiilor de rau.
Dr. Floare Grecu (Prof.Univ.) Floare GRECUDETAILS (RO/EN)
florinagrecu@yahoo.com    
Domenii de cercetare: Geomorfologie Dinamică, Geomorfologie fluvială, Geomorfologie aplicată,evoluţia reţelei hidrografice, studiul albiilor de râu din sisteme bazinale morfohidrografice/hidrogeomorfologice, factori de control ai dinamicii albiilor de râu- climatici, hidrologici, tectonici, antropici, hazarde și riscuri asociate dinamicii albiilor de râu, procese și forme fluviale, albiile de râu din Câmpia Română.
Dr. Francisca Chiriloaei (Cercetător științific) Francisca CHIRILOAEIDETAILS (RO/EN)
francisca_li@yahoo.com
Domenii de cercetare: albii împletite, geomorfometrie fluvială, evoluția istorică a albiilor de râu, datarea absoluta a trunchiurilor de arbori fosili pentru reconstituirea proceselor fluviale, rolul vegetației ripariene in dinamica albiilor (studiu de caz, r. Moldova).
Dr. Gabriela Ioana-Toroimac (Asistent universitar) Gabriela Ioana-ToroimacDETAILS (RO/EN)
gabriela_toroimac@yahoo.com
Domenii de cercetare: dinamica si tipologia albiilor naturale de râu, modificarea albiilor de râu ca urmare a intervenţiilor antropice, inundaţiile: de la cauze la gestiunea riscului, protejarea şi conservarea zonelor umede fluviale.
Dr. Ioana Perșoiu (Cercetător științific) DETAILS (RO/EN)
ioanapersoiu@gmail.com    
Domenii de cercetare: reconstituirea proceselor fluviale în Cuaternarul tarziu, cauze şi procese în evoluţia istorică şi milenară a albiilor de râu şi a luncilor, sedimentologie fluvială, geoarheologie (studii de caz în bazinul Someşului).
Dr. Ionuț Cristea (Lector univ.) cristea_ionutDETAILS (RO/EN)
icristea@atlas.usv.ro
Domenii de cercetare: geomorfometria văilor fluviale, geomorfometria albiilor minore, reconstituirea evoluției rețelei hidrografice pe baza domentelor istorice, rolul tectonicii si structurii in evolutia retelei hidrografice, tehnici GIS in geomorfologie (studii de caz în bazinul Putna, Vrancea).
Dr. Laura Duțu (Cercetător științific) Laura  DUŢU (Tiron Jugaru)DETAILS (RO/EN)
laura.dutu@geoecomar.ro    
Domenii de cercetare: procese hidro-sedimentare actuale in mediul fluvial, impactul influentelor antropice asupra sistemelor fluviale, modificări morfo-dinamice ale mediului fluvial, evoluția sistemelor fluviale meandrate, analize sedimentare, tehnici acustice pentru determinări de viteze si sedimente in suspensie, GIS.
Dr. Răzvan Săcrieru (Profesor de geografie) Răzvan Săcrieru
DETAILS (RO/EN)
sacrieru_razvan@yahoo.com    
Domenii de cercetare: morfodinamica albiilor de râu, efectul lucrarilor transversale în dinamica reliefului, geoarheologie, reconstituiri paleogeografice in Holocen.