Geomorfosituri


Dr. Dorina Camelia Ilieş (Prof. univ.dr.) DETAILS (RO/EN)
iliesdorina@yahoo.com
Domenii de interes: Cercetarea geositurilor-geomorfositurilor; Cartografierea digitala a geositurilor, hărţi geo-turistico-ambientale; Gestiunea patrimoniului natural în scop turistic; Analize calitative si cantitative, investigarea geositurilor-geomorfositurilor pentru valorificarea în scop turistic; Cartografiere geomorfologica; cartografierea geositurilor, Gestiunea şi amenajarea patrimoniului natural
Dr. Emil Marinescu (Lect.univ.dr.) Emil MarinescuDETAILS (RO/EN)
emilmarinescu@central.ucv.ro
Domenii de interes: Geomorfosituri şi conservare; Geografie fizică; Modificări ale cuverturii terestre
Dr. Ioan Bâca (Lect.univ.dr.) Ioan BâcaDETAILS (RO/EN)
john_grimo@yahoo.com
Domenii de interes: Identificarea și inventarierea elementelor de patrimoniu geomorfologic; Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor; Impactul antropic asupra geomorfositurilor; Protejarea și promovarea turistică a elementelor de patrimoniu geomorfologic; Geoturism; Geoarheosituri – identificare, evaluare, protejare și promovare turistică; Geodiversitate, Geoconservare și Geoparcuri; Managementul geomorfositurilor
Dr. Ioan Aurel Irimuş (Prof.univ.dr.) Ioan Aurel IRIMUŞDETAILS (RO/EN)
airimus@yahoo.comirimus@geografie.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Relaţia relief-turism; Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor; Impactul antropic asupra geomorfositurilor; Protejarea și promovarea turistică a elementelor de patromoniu geomorfologic; Geoturism (turism educațional, trasee geoturistice, harți geoturistice); Managementul geomorfositurilor, Geomorfologie şi design ambiental
Dr. Ionela Georgiana Gavrilă (Asistent cercetare) Ionela Georgiana GAVRILĂDETAILS (RO/EN)
ionela.gavrila@ubbcluj.rogvrl_oana@yahoo.com
Domenii de interes: Identificarea și inventarierea elementelor de patrimoniu geomorfologic (geomorfosituri); Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor; Impactul antropic asupra geomorfositurilor; Protejarea și promovarea turistică a elementelor de patromoniu geomorfologic; Geoturism (turism educațional, trasee geoturistice, harți geoturistice); Geoarheosituri – identificare, evaluare, protejare și promovare turistică; Geodiversitate, Geoconservare și Geoparcuri; Managementul geomorfositurilor
Dr. Gabriela Cocean (Asistent cercetare) Gabriela COCEANDETAILS (RO/EN)
gabri.cocean@gmail.com
Domenii de interes: Potenţialul turistic al reliefului; Geomorfosituri – inventariere şi protejare; Fenomene geografice de risc turistic; Impactul proceselor geomorfologice contemporane, asupra activităţilor şi infrastructurii turistice; Dezvoltare regională; Evaluarea potenţialului turistic natural si antropic; Planificare şi amenajare turistică
Dr. Laura Comănescu (Prof.univ.dr.)     Laura Georgiana COMĂNESCUDETAILS (RO/EN)
lauracomanescu@yahoo.com    
Domenii de interes: Identificarea și inventarierea elementelor de patrimoniu geomorfologic; Dezvoltarea metodologiilor de evaluare și cartografiere a geomorfositurilor; Impactul antropic asupra geomorfositurilor; Protejarea și promovarea turistică a elementelor de patromoniu geomorfologic; Geoturism;; Geodiversitate, Geoconservare și Geoparcuri; Managementul geomorfositurilor şi a patrimoniului natural