Versanți și procese de versant


Dr. Adrian Cioacă (Prof. Univ.) DETAILS (RO/EN)
acioaca@gmail.com
Domenii de cercetare: cercetarea si evaluarea arealelor afectate de procese geomorfologice actuale;studii geomorfologice regionale in vederea sistematizarilor teritoriale; impactul fenomenelor climatice extreme asupra proceselor hidrogeomorfologice; modificarea proceselor geomorfologice actuale în condiţii naturale si amenajate; evaluarea si prognoza proceselor geomorfologice ca factor decizional în proiectele de dezvoltare durabilă locală; analiza dinamicii reliefului în spatii modificate de activitătile antropice; impactul reliefului structural si petrografic asupra peisajelor – geomorfosituri; elaborarea hărtilor geomorfologice tematice.
Dr. Adrian Grozavu (Conf. Univ)
DETAILS (RO/EN)
adriangrozavu@yahoo.com
Domenii de cercetare: hazarde şi riscuri naturale şi antropice; evaluarea susceptibilităţii şi riscului la alunecări de teren; impactul utilizării terenurilor asupra stabilităţii versanţilor; inventarul alunecărilor de teren în partea de est a României; implicarea factorului antropic în degradarea calităţii mediului.
Dr. Ciprian Margarint (Lect. univ.) Mihai Criprian MĂRGĂRINDETAILS (RO/EN)
margarint.ciprian@yahoo.com
Domenii de cercetare: evaluarea susceptibiltatii si riscului la alunecari de teren; inventarul alunecarilor de teren din partea de est a Romaniei; impactul schimbarii utilizarii terenurilor asupra stabilitatii versantilor; geomorfometrie; teledetectie si GIS.
Dr. Dan Bălteanu (Prof.Univ., Membru al Academiei Române) D Balteanu
igar@geoinst.ro    
Domenii de cercetare: relaţia dintre procese geomorfologice, activităţi umane şi schimbări ale mediului; utilizarea terenurilor în regiunile deluroase afectate de deplasări în masă; evaluarea hazardelor naturale; bugete de aluviuni şi viituri în bazine mici; studiul geografic al ariilor protejate.
Dr. Marta Jurchescu (Cercetator stiintific) Marta JURCHESCUDETAILS (RO/EN)
marta_jurchescu@yahoo.com
Domenii de cercetare: generarea inventarelor de alunecări de teren pe baza aerofotogramelor, inregistrărilor istorice şi cartării în teren; estimarea susceptibilităţii la alunecări de teren la scară regională prin metode statistice şi euristice; analiza relaţiilor dintre alunecări de teren şi precipitaţii la diferite scări temporale prin metode statistice; estimarea unor scenarii de hazard la alunecări de teren; importanţa scării în estimarea susceptibilităţii şi hazardului la alunecări de teren.
Dr. Mihai Micu (Cercetator stiintific) Mihai MICUDETAILS (RO/EN)
mikkutu@yahoo.com
Domenii de cercetare: analiza morfodinamicii proceselor de versant; evaluarea susceptibilitatii la alunecari de teren; corelatii frecventa-magnitudine a alunecarilor de teren; evaluarea hazardului la alunecari de teren; analiza, evaluarea si managementul riscului la alunecari de teren; datarea varstei alunecarilor de teren.
Dr. Nicolae Rădoane (Profesor univ.)    
DETAILS (RO/EN)
nicolrad@yahoo.com    
Domenii cercetare: cartografierea geomorfologica, geomorfologia bazinelor mici, ravene si torenti, bugete de sedimente, efluenta aluvionara

 

Dr. Sandu Boengiu (Conf. Univ.) Sandu BOENGIUDETAILS (RO/EN)
sboengiu@central.ucv.ro
Domenii de cercetare: procese de versant; paleogeografie; riscuri si hazarde geomorfologice; geomorfologie generala; geomorfologie aplicata; geografia cuaternarului.
Dr. Viorel Ilinca (Cercetator stiintific)
DETAILS (RO/EN)
ilincaviorel@yahoo.com
Domenii de cercetare: deplasari in masa; hazarde geomorfologice; cartare geomorfologica si geologica; aplicatii GIS in geomorfologie; dendrogeomorfologie.
Dr. Virgil Surdeanu (Prof. univ.) Surdeanu
DETAILS (RO/EN)
surdeanu@geografie.ubbcluj.ro    
Domenii de cercetare : procese de mişcare în masă; impactul proceselor geomorfologice contemporane în organizarea spaţiului geografic; cercetarea transformării cuvetelor lacurilor de baraj (colmatare, formarea deltelor, dinamica tărmurilor); riscuri naturale; geomorfosituri, dendrogeomorfologie.
Dr. Zenaida Chiţu (Asist. Univ)
DETAILS (RO/EN)
zenaidachitu@yahoo.com    
Domenii de cercetare: Înțelegerea mecanismelor de alunecare; înțelegerea relației dintre alunecările de teren și factorii declanșatori; evaluarea spațială și temporală a hazardului la alunecări de teren.