Paleogeomorfologie


Dr. Alfred Vespremeanu-Stroe (Conf. univ habil.) DETAILS (RO/EN)
vsalfred@yahoo.com
Domenii de interes: Evolutia liniei ţărmului, evolutia Holocenă a peisajului costier, climatul furtunilor şi impactul morphologic, interacţiuni morfologice plajă – dune, dinamica barelor submerse, interacţiuni marine şi fluviale: dinamica reliefului şi transportul de sedimente la gurile râurilor.
Dr. C. Brânduș (Prof.dr.em) DETAILS (RO/EN)
brandus@atlas.usv.ro
Domenii de interes: studii de geomorfologie regională a văilor, terase fluviale, captări fluviale, studii de paleogeomorfologie
Dr. Crina Miclăuș (Conferențiar univ.) DETAILS (RO/EN)
crina_miclaus@yahoo.co.uk
Domenii de interes: interpretarea paleoproceselor sedimentare pe baza structurilor sedimentare, sistemele depoziționale în spațiu și timp, reconstituiri paleogeografice, analiza suprafețelor de discontinuitate din înregistrarile stratigrafice, identificarea modificărilor în timp a sistemelor depoziționale în relație cu nivelul de bază, stratigrafie secvențială, factorii de control allociclici ai sedimentării, proveniența sedimentelor.
Drd. Delia Robu (student doctorand) DETAILS (RO/EN)
deliarobu@yahoo.com
Domenii de interes: geomorfologie fluviala, paleoalbii, tehnici sedimentologice de laborator, GIS
Dr. Ioana Perşoiu (CS)     DETAILS (RO/EN)
ioanapersoiu@gmail.com    
Domenii de interes: reconstituirea proceselor fluviale în Cuaternarul Târziu, dinamica milenară a morfologiei albiilor de râu, control neotectonic in modificarea albiilor, geoarheologie.
Dr. Ionuț Cristea (Lector univ.) DETAILS (RO/EN)
icristea@atlas.usv.ro
Domenii de interes: geomorfometria văilor fluviale, geomorfometria albiilor minore, reconstituirea evoluției rețelei hidrografice pe baza domentelor istorice, rolul tectonicii si structurii in evolutia retelei hidrografice, tehnici GIS in geomorfologie (studii de caz în bazinul Putna, Vrancea)
Dr. Francisca Chiriloaei (asistent universitar) DETAILS (RO/EN)
francisca@usv.ro
Domenii de interes: albii împletite, geomorfometrie fluvială, evoluția istorică a albiilor de râu, datarea absoluta a trunchiurilor de arbori subfosili pentru reconstituirea proceselor fluviale, rolul vegetației ripariene in dinamica albiilor (studiu de caz, r. Moldova)
Dr. Luminiţa Preoteasa (CS) DETAILS (RO/EN)
luminita@geo.unibuc.ropreluminita@yahoo.com
Domenii de interes: Interactiuni plaja – dune in mediile litorale micromareice, Transportul eolian de nisip, Reconstructia peisajului costier, Conservarea dunelor litorale.
Dr. Maria Rădoane (Prof. univ.)     DETAILS (RO/EN)
radoane@usv.romariaradoane@gmail.com    
Domenii de interes: modificarea albiilor de râu în condiţii naturale si amenajate, evolutia profilelor longitudinale, efectul barajelor in dinamica albiilor de râu, raurile si fenomene de iarna, variabilitatea depozitelor de albie si fenomenul de bimodalitate, dinamica sedimentelor de la sursă la efluenţă, reconstituirea proceselor fluviale în Holocenul târziu, control climatic vs control antropic in modificarea albiilor de rau.
Dr. Olimpiu POP (Lector univ.)     DETAILS (RO/EN)
olimpiu_p@yahoo.comolimpiu.pop@geografie.com    
Domenii de interes: dinamica proceselor geomorfologice din spațiile montane; interacțiuni între procese geomorfologice – arbori (dendrogeomorfologie); interacțiuni între procese geomorfologice din arealele miniere – arbori (dendroecologie) hazarduri geomorfologice şi turism.
Dr. Răzvan Săcrieru (Profesor de geografie)     DETAILS (RO/EN)
sacrieru_razvan@yahoo.com    
Domenii de interes: morfodinamica albiilor de râu, efectul lucrarilor transversale în dinamica reliefului, geoarheologie, reconstituiri paleogeografice in Holocen.
Dr. Ştefan Constantinescu (Lector)     DETAILS (RO/EN)
stefanc@geo.unibuc.ro    
Domenii de interes: Morfologia tarmurilor cu faleza, GIS & Teledetectie, Evolutia liniei tarmului