Misiune


Asociaţia Geomorfologilor din România (AGR) este o organizatie profesional-stiintificǎ cu personalitate juridicǎ de drept privat, apolitica, neguvernamentala, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil. Asociatia reuneste geomorfologi, precum si pe cei interesati în geomorfologie si a fost infiintatǎ la 20 noiembrie 1990 (Acte oficiale).

Scopul AGR este de a promova activitatea si rezultatele geomorfologilor din Romania, de a se implica la nivel decizional si legislativ in aspectele legate de amenajarea si protectia mediului terestru, de a initia si desfasura proiecte de cercetare fundamentala si aplicata care implica elemente geomorfologice, de a organiza conferinte stiintifice cu participare nationala si internationala, de a publica literatura stiintifica de buna calitate si de a premia rezultatele stiintifice deosebite ale membrilor sai.

Asociaţia este membru cu drepturi depline al Asociaţiei Internaţionale a Geomorfologilor (IAG). AGR publica Revista de Geomorfologie care reuneste lucrari stiintifice din diferite ramuri ale geomorfologiei.